Maatregelen coronavirus: cruciale processen gaan door, kantoorpersoneel werkt thuis

Maatregelen coronavirus: cruciale processen gaan door, kantoorpersoneel werkt thuis

In verband met de uitbraak van het coronavirus volgen wij de adviezen van het RIVM en de rijksoverheid op. In dit bericht de laatste stand van zaken. Laatste update 23-03-'20.

Update 23 maart:

Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt over de huidige stand van zaken rondom corona.

Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt over de huidige stand van zaken rondom corona, 23-3-2020. 

Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt: ‘Ik vind het belangrijk u in deze bijzondere tijden te informeren over hoe wij ons werk blijven voortzetten. We volgen als vanzelfsprekend de richtlijnen van het RIVM. Medewerkers voor wie dat mogelijk is, zetten hun werk thuis voort.  Andere medewerkers, die werken aan primaire en vitale processen zoals het onderhouden van dijken en watergangen, het zuiveren van afvalwater en het beheren van het waterpeil, doen dit op locatie met inachtneming van de richtlijnen. Zonder dit werk zouden wij in ons laaggelegen gebied namelijk geen droge voeten, stevige dijken en schoon water hebben.

Ook ons Klant Contact Centrum is en blijft voor u aan het werk. Wanneer u iets wil vragen of melden kunt u dit doen via telefoon: (015) 260 81 08 of e-mail: loket@hhdelfland.nl.’

 

Update 16 maart:

We hebben onze medewerkers gevraagd tot en met 6 april 2020 thuis te werken en geen externe bijeenkomsten te bezoeken, tenzij hun aanwezigheid vereist is voor de voortgang van de noodzakelijke werkprocessen. Met name het zuiveren van afvalwater en de zorg voor droge voeten en schoon water moet uiteraard doorgaan!

Dit werk van waterschappen behoort tot de cruciale functies die het Rijk heeft benoemd. Denk aan het zuiveren van al het vieze afvalwater dat we wegspoelen vanuit keuken, toilet en badkamer, aan het op peil houden van de waterstanden in ons gebied en aan het ophogen en versterken van dijken zodat we hier veilig kunnen blijven wonen en werken. Dat belangrijke werk moet zoveel mogelijk gewoon doorgaan. 

Bereikbaarheid

Hoewel ons kantoor tot 6 april voor bezoekers gesloten zal zijn, blijven we verder op de gebruikelijke manier (telefoon, e-mail, website) bereikbaar.

Telefoon: (015) 260 81 08
E-mail: 

Wel kan het voorkomen dat vragen en verzoeken minder snel worden afgehandeld. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Overige informatie uit onderstaand bericht blijft van kracht.

Bericht 13 maart:

 We hebben onze medewerkers gevraagd tot en met 31 maart 2020 thuis te werken en geen externe bijeenkomsten te bezoeken, tenzij hun aanwezigheid vereist is voor de voortgang van de noodzakelijke primaire werkprocessen.

Bereikbaarheid

We blijven op de gebruikelijke manier (telefoon, e-mail, website) bereikbaar. Wel kan het voorkomen dat vragen en verzoeken minder snel worden afgehandeld. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Bijeenkomsten en vergaderingen

Om het gewone werk zoveel mogelijk door te laten gaan, worden externe en interne vergaderingen zo veel mogelijk telefonisch of via video-vergaderen voortgezet. Per bijeenkomst worden de betrokkenen en genodigden hierover geïnformeerd.

Vergaderingen algemeen bestuur

Uiterlijk rond 31 maart beslissen wij op basis van de situatie op dat moment of de vergaderingen van het algemeen bestuur die gepland zijn verderop in april doorgang kunnen vinden, en zo ja op welke wijze.

Met bovenstaande maatregelen steunen wij de oproep om verdere verspreiding van het virus te helpen voorkomen. We volgen de ontwikkelingen op de voet en passen onze maatregelen aan wanneer dat nodig is.

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland