Maaien met beleid

Maaien met beleid

Vanaf 15 september worden in ons hele gebied weer sloten gemaaid. Wij gaan het natte seizoen in en dan is het belangrijk dat door de sloten, vaarten en kanalen het teveel aan water tijdig kan worden afgevoerd.

Als er te veel planten in het water zitten, kan dat als gevolg hebben dat het water niet snel genoeg kan worden weggepompt. Dat kan dan weer leiden tot wateroverlast. Maaien moet dus, maar wel met beleid.

Want, wij zijn er niet alleen voor droge voeten. Ook een goede ecologische waterkwaliteit en de biodiversiteit zijn belangrijk en daarvoor heb je waterplanten juist nodig. Daarom maaien wij alleen waar het nodig is en met respect voor de waternatuur.

Voorafgaand aan het maaiseizoen hebben wij nauw overleg met de gemeenten en onze aannemers, maar ook met de visverenigingen. Zij adviseren ons hoe wij vissterfte als gevolg van maaiwerk zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Hun adviezen worden meegenomen in de instructies voor de aannemers die voor ons maaien.

In deze instructies is onder andere opgenomen dat:

  • Voor en tijdens het werk het zuurstofgehalte van het water wordt gemeten. Is dit te laag dan wordt er niet gemaaid;
  • Vooraf wordt gekeken of waterverbindingen (duikers) open zijn, zodat de vissen de watergang waar wordt gewerkt kunnen verlaten;
  • Er altijd wordt gewerkt richting open water;
  • De rij- en vaarsnelheid van machines zo is afgesteld dat de vissen en andere waterdieren op tijd kunnen wegzwemmen;
  • Er rustig moet worden gewerkt om zo min mogelijk vertroebeling te veroorzaken.

 De voorkeur gaat ernaar uit om het maaien uit te voeren vanaf de kant: bij maaien met een boot is de kans op vissterfte groter. In stedelijk gebied is het vanwege de bebouwing en particuliere achtertuinen helaas vaak niet mogelijk om vanaf de kant het maaiwerk te doen.

Waar het kan, blijft het maaisel liggen. Waar dit niet kan, blijft het eerst 48 uur liggen om insecten en amfibieën de kans te geven om eruit de klimmen, daarna wordt het afgevoerd en gecomposteerd. Zo zorgen wij er samen op duurzame wijze voor dat regenwater tijdig kan worden afgevoerd, dat er niet onnodig wordt gemaaid en dat de schade aan de waternatuur zoveel mogelijk beperkt blijft.

Voor droge voeten en schoon water…

 

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland