Maaien afgerond: sloten Delfland winterklaar

Maaien afgerond: sloten Delfland winterklaar

Vanaf 15 september zijn in ons hele gebied weer sloten gemaaid. Dat doen wij elk jaar vóór het natte seizoen. Dan is het belangrijk dat door de sloten, vaarten en kanalen het teveel aan water tijdig kan worden afgevoerd.

Als er te veel planten in het water zitten, kan dat als gevolg hebben dat het water niet snel genoeg kan worden weggepompt. Dat kan dan weer leiden tot wateroverlast. Maaien moet dus en dat doen wij met beleid. 

Delfland maait de hoofdwatergangen. De kleinere sloten vallen onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Hoogheemraad Marcel Belt: “Het waterschap is er niet alleen voor droge voeten. Een goede ecologische waterkwaliteit en de biodiversiteit zijn belangrijk en daarvoor heb je waterplanten juist nodig. Daarom maaien wij alleen waar het nodig is en met respect voor de waternatuur.

Voorafgaand aan het maaiseizoen hebben wij nauw overleg met de gemeenten, onze aannemers en ook met de visverenigingen. Die laatsten adviseren ons hoe wij vissterfte als gevolg van maaiwerk zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Hun adviezen worden meegenomen in ecologische werkprotocollen voor de aannemers die voor ons maaien.”

In deze instructies is onder meer opgenomen dat:

• Voor en tijdens het werk het zuurstofgehalte van het water wordt gemeten. Is dit te laag dan wordt er niet gemaaid of wordt het werk gestaakt (als er vissen doodgaan bij het maaien is dat meestal het gevolg van zuurstofgebrek);
• Vooraf wordt gekeken of waterverbindingen (duikers) open zijn, zodat de vissen de watergang waar wordt gewerkt kunnen verlaten;
• Er altijd wordt gewerkt richting open water;
• De rij- en vaarsnelheid van machines zo is afgesteld dat de vissen en andere waterdieren op tijd kunnen wegzwemmen;
• Er rustig moet worden gewerkt om zo min mogelijk vertroebeling te veroorzaken.
Waar het kan, blijft het maaisel liggen. Waar dit niet kan, blijft het eerst 48 uur liggen om insecten en amfibieën de kans te geven om eruit de klimmen, daarna wordt het afgevoerd en gecomposteerd.

Het maaien wordt waar dat kan uitgevoerd vanaf de kant. In stedelijk gebied kan dat vanwege de bebouwing en particuliere achtertuinen op veel plekken niet.
Kortom, het maaiwerk dat in opdracht van Delfland wordt uitgevoerd is met de grootst mogelijke zorg omgeven.

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland