Lokaal wateroverlast; ook dode vis door riooloverstorten

Lokaal wateroverlast; ook dode vis door riooloverstorten

Dinsdagavond is er in korte tijd lokaal zo’n 30 – 40 mm regen gevallen. Dit heeft zeer plaatselijk tot wateroverlast geleid. Als gevolg van riooloverstorten is het zuurstofgehalte van sloten in Hoek van Holland laag.

Update 30 mei 18:00 uur

Het zuurstofgehalte in sloten in Hoek van Holland en Monster neemt gelukkig weer toe. De gemeente Rotterdam en gemeente Westland zorgen voor het ruimen van eventuele dode vis.

Update 30 mei  10:30 uur

De wateroverlast van gisteren heeft ook gevolgen voor de waterkwaliteit. Als gevolg van riooloverstorten zijn er met name in Hoek van Holland veel sloten met een laag zuurstofgehalte. Dat is niet goed voor het leven in de sloot. Hier zijn we samen met gemeenten mee bezig: beluchten van sloten en ruimen dode vis.

Verder zijn we gestart met het leegpompen van calamiteitenbergingen de Woudse polder en de Wollebrand. De hoeveelheid water gaat dus geleidelijk weer terug naar de grotere vaarten (boezem).

Brandweer of Delfland?

De wateroverlast was op veel plekken vooral het gevolg van de riolering die de fikse buien niet aankon. De brandweer is op veel plekken druk bezig geweest om water van de straten en uit kelders te pompen. Naast de riolering, had ook het watersysteem (sloten en vaarten) het zwaar. Daar is Delfland verantwoordelijk voor. Met de inzet van gemalen en bergingen hebben we het watersysteem ontlast. De weersverwachting is onzeker. We blijven alert.    

Wat kun je zelf doen om wateroverlast te voorkomen? 

Met ons watersysteem kunnen we veel overlast voorkomen maar we kunnen het niet alleen. De natuur is grillig en het is belangrijk dat iedereen zich bewust is van dat je zelf ook iets kunt doen. Bijvoorbeeld een regenton in de tuin, niet de hele tuin betegelen, een groen dak et cetera. Meer weten? Kijk op deze pagina: Klimaatverandering: wat kunt u doen?

Update 29 mei 23.30 uur

Rond 23.00 uur is in Kralingerpolder in Maasland nog een extra pomp geplaatst om water weg te pompen. De inlaat van waterberging Woudse polder is inmiddels dichtgezet. De weersverwachting vanuit Meteoconsult is dat er geen regen wordt verwacht.  

Update 29 mei 22:30 uur

Om 22:00 uur heeft Delfland calamiteitenberging de Woudse polder ingezet. Door water hier in te laten, verlagen we het waterpeil van de grotere vaart (Zweth). Zo blijft er ruimte om water vanuit de polders weg te pompen.

Verder inspecteren we preventief een kade in de Kralingerpolder in Maasland. Een deel van deze kade (bij de uitstroom van het gemaal) is namelijk onder druk komen te staan.

Bericht 29 mei 21:15 uur

Door de Wollebrand (Naaldwijk) vol te laten lopen met een flinke hoeveelheid water vanuit de grotere vaarten (boezem) komt het water in deze vaarten iets lager te staan. Hierdoor creëren we ruimte om vanuit de polders water naar de vaarten te kunnen blijven pompen.  

Ook hebben we enkele polderbergingen ingezet, zoals het Kraaiennest (Midden-Delfland). In de Hoefpolder in De Lier zetten we extra ( mobiele) pompen in.
Naast de meldingen vanuit Westland, kwamen er meldingen van wateroverlast in Maasland en Maassluis.

Er is nog meer regen op komst. Delfland treft momenteel voorbereidingen om ook calamiteitenberging de Woudse polder in te zetten om het watersysteem van Westland en Midden-Delfland te ontlasten.  

Foto: Hoge waterstand in Hoefpolder in De Lier

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland