Laatste nieuws

Effect corona ook zichtbaar bij Delfland

Halverwege het jaar bekijkt het hoogheemraadschap altijd of de geplande activiteiten nog op koers liggen en of de inkomsten en uitgaven in lijn zijn met de begroting. De bestuursrapportage 2020 laat zien dat veel van de werkzaamheden van Delfland ondanks de coronamaatregelen gewoon doorgaan. Wel blijkt dat er een negatief financieel effect is door corona. Dit effect bedraagt € 4,4 miljoen. Maar wat betekent dit voor het werk van het waterschap? Hoogheemraad financiën, Peter Ouwendijk, licht dat graag toe.

Delfland presenteert project SWIMM tijdens het Interreg North West Europe project BE-GOOD eind evenement

Vandaag presenteerden wij op het digitaal gehouden eind evenement van het Interreg North West Europe project BE-GOOD ons project SWWIM, dat staat voor Smart Waste Water Information Management. Hiervoor ontwikkelden we samen met Hydrologic een dataplatform, waarin oorspronkelijke gegevens van gemeenten en Delfland met betrekking tot de waterketen en het watersysteem worden gecombineerd.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland