Laatste nieuws

Laatste week om kans te maken op €1000,-!

In 2021 wil Delfland het aantal Amerikaanse rivierkreeften in onze wateren actief gaan terugdringen. Dit doen we omdat deze exoten de oevers en kades beschadigen door tunnels te graven. Bovendien knippen ze met hun scharen waterplanten af, eten ze visseneitjes, kleine waterdieren en zorgt hun graafgedrag voor troebel en zuurstofloos water. Zo tasten ze dus ook de waterkwaliteit en biodiversiteit aan. Om de balans te herstellen gaan we een proef doen met het wegvangen van de kreeften op een aantal plekken in ons gebied waar we hebben geconstateerd dat er veel kreeften zitten.

De meeste strandpaviljoens zijn winterklaar

Op verzoek van Koninklijke Horeca Nederland hebben Rijswaterstaat, de kustwaterschappen en de kustgemeenten ermee ingestemd dat seizoensgebonden strandpaviljoens deze winter eenmalig op het strand mogen blijven staan. Dit in verband met gederfde inkomsten door corona: door te ‘overwinteren’ kunnen ondernemers besparen op de kosten voor het op- en afbouwen van hun paviljoens. Om de waterveiligheid en nautische veiligheid te waarborgen zijn hieraan strikte voorwaarden verbonden. De meeste strandpaviljoenhouders houden zich hieraan. In een aantal gevallen zijn het Hoogheemraadschap van Delfland en Rijkswaterstaat genoodzaakt over te gaan tot handhaving.

Voortgang kadeverbetering Hazepad

De kade en het fietspad langs het Hazepad in Pijnacker-Nootdorp zijn sinds december 2019 afgesloten. De kade is niet meer stabiel en het fietspad verzakt. Delfland, Staatsbosbeheer en de gemeente trekken samen op om ervoor te zorgen dat de kade en het fietspad worden hersteld. De start van de uitvoering loopt vertraging op door de aanwezigheid van vleermuizen in het gebied. Na advies van het ecologisch bureau lijkt het erop dat de werkzaamheden aan de kade niet hoeven te wachten tot het vleermuisonderzoek is afgerond. De exacte planning van de werkzaamheden wordt nog bekendgemaakt.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland