Laatste nieuws

Digitale bewonersinformatie kadeverbetering Schipluiden

In het vierde kwartaal van 2020 worden de kades langs de Dorpstraat en de Vlaardingsekade in Schipluiden verbeterd. Dit is nodig, want de kades voldoen nu niet aan de veiligheidsnormen voor stabiliteit. De kades beschermen de mensen en hun bezittingen in de achterliggende polders tegen wateroverlast. Samen met de gemeente Midden-Delfland werken we aan deze kadeverbetering. Na het verbeteren gaan de kades weer vele jaren mee en zijn ze bestand tegen extreem weer.

Strandgangers wees alert op bastaardsatijnrupsen!

Bij de gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland zijn een aantal meldingen binnengekomen van overlast van bastaardsatijnrupsen in de duinen. De haren van deze rups kunnen irritaties en klachten opleveren. Delfland heeft twee weken geleden zoveel mogelijk nesten verwijderd langs de wandelpaden in de duinen, maar kan niet voorkomen dat de overgebleven rupsen alsnog overlast veroorzaken. Daarom heeft Delfland waarschuwingsborden geplaatst bij de strandopgangen van Ter Heijde.

Sensoren meten droogte en extreme neerslag

Op drie locaties in ons gebied zijn sinds het begin van dit jaar sensoren in droogtegevoelige dijken geplaatst. Met de sensoren monitoren we de waterhuishouding in deze dijken. Zo krijgen we beter inzicht hoe de dijk reageert op extreme neerslag of langdurige droogte. We inspecteren de bovenlaag van de dijk, maar willen ook weten wat er dieper in de dijk gebeurd. De meetlocaties staan bij Gemaal Duifpolder in Maasland, de Groeneveldse Molen in Schipluiden en de Molenlaan in Schipluiden.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland