Laatste nieuws

Strijp en Reijnerwatering tussen Den Haag en Westland tot 15 juni afgesloten voor al het gemotoriseerde vaarverkeer

De Strijp en Reijnerwatering tussen Den Haag en het Westland blijft ook dit vaarseizoen onder beperkende voorwaarden geopend voor al het bootverkeer. Van 15 april tot 15 juni 2019 zal de vaarweg tijdelijk volledig gesloten worden voor alle motorboten. Deze sluiting is nodig omdat te vaak de opgelegde beperking werd overtreden. Hierdoor heeft de vegetatie te weinig kans aan te groeien tot sterke en robuuste planten. Dankzij de afsluiting kan dit alsnog.

Samenstelling nieuwe college Delfland bekend

Het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland telt 4 hoogheemraden. Samen met de dijkgraaf zullen Peter Ouwendijk, Ruud Egas, Marcel Belt en Manita Koop de komende vier jaar uitvoering geven aan het bestuursakkoord “Iedereen aan de slag voor water”. Dit akkoord sloten de elf fracties in de Verenigde Vergadering met elkaar na de waterschapsverkiezingen op 20 maart jl. Het dagelijks bestuur is voortgekomen uit het overleg van alle fractievoorzitters van de Verenigde Vergadering en krijgt het vertrouwen van hen. Op 20 mei zal het nieuwe bestuur worden geïnstalleerd. Dan zal ook de precieze portefeuilleverdeling bekend worden gemaakt.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland