Komst waterbergingen Westland stap dichterbij

Komst waterbergingen Westland stap dichterbij

Donderdag 24 januari tekenden wethouder Leen Snijders van de gemeente Westland en hoogheemraad Antoinette Jans van het Hoogheemraadschap van Delfland een samenwerkingsovereenkomst om te starten met de voorbereidingen voor de aanleg van twee waterbergingen. De nieuwe bergingen kunnen in Westland bij hoge waterstanden zeker 50.000 m3 aan water opvangen.

In de toekomst regent het vaker en harder door klimaatverandering. Dat kan negatieve gevolgen hebben voor het laaggelegen Westland, waar ook veel verharding is door wegen, kassen en gebouwen, waardoor de bodem het water niet kan opnemen. Het water vloeit daardoor direct af naar de watergangen en dit vergroot de  kans op wateroverlast. 

“Daarom trekken we samen met het hoogheemraadschap op om Westland veiliger te maken,” zegt wethouder Leen Snijders (openbare ruimte). “Deze bergingen zijn een goed instrument, bij extreme regenbuien kan het water hierin terecht, bovendien leveren ze extra groen op waardoor we de leefomgeving voor onze inwoners verbeteren.””, Hoogheemraad Antoinette Jans van Delfland vult aan: “Een robuuste en aantrekkelijke manier. Want in dergelijke bergingen kunnen we het water tijdelijk opvangen tot het gestopt is met regenen. Daarna kan het water alsnog afgevoerd worden.”

In december besloten de Westlandse gemeenteraad en de Verenigde Vergadering van Delfland positief over de plannen voor de waterbergingen. De gemeente en het waterschap kiezen voor twee kansrijke locaties en werken deze uit naar een definitief ontwerp. Voor wie nu heel nieuwsgierig wordt en alvast een kijkje wil nemen: zover is het nog niet. De gemeente en Delfland gaan nu starten met de grondverwerving, samen met alle betrokkenen mooie ontwerpen maken en het besluit tot uitvoering voorbereiden. 

Meer informatie over dit besluit kunt u nalezen op de website van gemeente Westland: https://www.gemeentewestland.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archive/2018/12/article/westland-klimaatbestendiger-door-waterbergingen-1548.html

Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:
Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland