Klimaatverandering: samen kunnen we erop inspelen

Klimaatverandering: samen kunnen we erop inspelen

Nu het weerbeeld weer rustiger is, kunnen we terugkijken op alle regenval van dit weekend. Door alle investeringen van afgelopen jaren, hebben we een goed en gedegen watersysteem.

Mede door de inzet van twee waterbergingen in het gebied, is er geen sprake geweest van wateroverlast. Let wel, wat Delfland betreft spreken we over wateroverlast door bijvoorbeeld overlopende sloten. Heeft u wateroverlast vanwege rioolproblemen of overlopende straatputten, dan kunt u dit melden bij de gemeente of brandweer.

Tegel eruit, groen erin

Er vallen de laatste jaren steeds vaker grote buien. De hoeveelheid water die naar beneden komt is an sich geen probleem. De korte tijd waarin deze buien vallen, zorgt wel regelmatig voor problemen. Wij doen alles wat we kunnen om het hoofd te bieden aan zoveel regenwater. Daarom zijn de afgelopen jaren ook de nodige investeringen gedaan in het watersysteem (zie onderste alinea). Op meerdere plekken in het gebied is ruimte gemaakt voor water. Van verharde straten en daken naar plekken waar water wordt opgevangen, zoals een vijver, sloot of grasveld. Zo voorkom je dat het regenwater heel snel het riool in loopt (vanaf een dak of de straat). Het riool is dan minder snel vol en kan dus ook minder snel overstromen.

Steden en dorpen werken als spons

U kunt ook iets doen. Bijvoorbeeld door minder tegels in uw tuin of waterdoorlatende tegels.  Hiermee draagt u bij aan het verwerken van de grote hoeveelheid regenwater. Dit noemen wij de ‘sponswerking’ in de stad. De dichtbebouwde gebieden, steden en dorpen, moeten gaan werken als een ‘spons’. Dit kan ook door een regenton te nemen of van uw platte dak een groen, begroeid dak maken. Hiermee helpt u mee aan het klimaatbestendig maken van het gebied.

Meer informatie hierover en ideeën voor uw tuin, vindt u op deze pagina: Klimaat en water. Wilt u meer weten over het vergroten van sponswerking in bebouwd gebied, ga dan naar deze pagina: Sponge2020, een internationaal samenwerkingsverband.

Ruimte voor water afgelopen maanden

Delfland heeft de afgelopen maanden ook weer een aantal nieuwe projecten afgerond waar ruimte is gemaakt voor water. Via onderstaande links kunt u daar meer overlezen:

Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:
Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland