Klimaatbestendige tramhalte symbool voor 'sponswerking' van de stad

Klimaatbestendige tramhalte symbool voor 'sponswerking' van de stad

De klimaatbestendige tramhalte in Delft is een tastbaar en ludiek symbool dat staat voor de opgaven van vandaag en morgen. Want door klimaatverandering is het vergroten van de 'sponswerking’ van steden hard nodig. “Extreme regenbuien zullen vaker voorkomen. Als we ons daar niet gezamenlijk op voorbereiden, neemt de kans op wateroverlast en waterschade toe," vertelt hoogheemraad Marcel Houtzager. “Maar ook met langdurige droogte en extreme hitte moeten we rekening gaan houden," vult communitymanager klimaatadaptatie Tjerron Boxem aan.

Vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie moeten alle overheden in 2020 klimaatadaptatie in het beleid hebben opgenomen. “Maar laten we niet wachten tot 2020,"  zegt Marcel Houtzager. ”Als Hoogheemraadschap willen we de samenwerking met gemeenten op dit thema verder uitbouwen. Denk aan het gezamenlijk uitvoeren van stresstesten, het voeren van risicodialogen en het opstellen van klimaatadaptatiestrategieën. De recente gemeenteraadsverkiezingen en het vormen van nieuwe colleges zijn bij uitstek een mooi moment om dit kracht bij te zetten." Daarnaast is samenwerking met andere partijen ook nodig. “Huiseigenaren, buurtinitiatieven, tuincentra en woningbouwcorporaties: iedereen kan - klein of groot - bijdragen aan het vergroten van de sponswerking," aldus Tjerron Boxem. “Het gezamenlijk optrekken van gemeenten en waterschap is daarbij belangrijk," concludeert Marcel Houtzager.

'Ludiek statement'

De klimaatbestendige tramhalte moet vooral als een ludiek statement worden gezien. Want op de vraag of de regio klaar is als alle tramhaltes klimaatbestendig worden gemaakt zijn de heren het eens: “Nee zeker niet! Alleen met groenblauwe maatregelen op zoveel mogelijk daken en in tuinen, op straten en pleinen maken we meters." Marcel Houtzager vult daar nog op aan: “Als bestuurder maak ik mij daarom hard voor vergaande samenwerkingsafspraken met collega-bestuurders over het klimaatbestendig maken van onze regio. Alleen dán kunnen we grote stappen zetten."

Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:
Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland