Jonge talenten denken mee over voorkomen wateroverlast

Jonge talenten denken mee over voorkomen wateroverlast

Bedenk op welke innovatieve manieren wij inwoners en bedrijven kunnen enthousiasmeren zelf bij te dragen aan het vasthouden van water in hun leefomgeving. Deze vraag hebben wij gesteld aan studenten, starters en young professionals. Zij gaan in 5 teams van vier mensen aan de slag met dit vraagstuk in het kader van de Sustainable Business Challenge.

Wij merken dat het klimaat verandert, aan hevige regens, waarbij we in korte tijd veel regen te verwerken krijgen. De waterbergingsgebieden, bedoeld om water tijdelijk op het land te bergen, worden al vaker ingezet dan bij de aanleg was voorzien. Inwoners in deze regio ervaren soms ook wateroverlast door ondergelopen kelders, water op straat, tunnels die blank staan. Wij doen wat binnen onze mogelijkheden als waterschap ligt om het watersysteem te verbeteren. Burgers, bedrijven en medeoverheden hebben zelf ook invloed op de waterhuishouding en waterveiligheid in deze regio.

Wij vragen een zeer diverse groep van jonge professionals mee te denken hoe wij bewoners en bedrijven kunnen activeren. De talenten vertegenwoordigen het nu én de toekomst. Zij kijken vanuit specialismen als Lifestyle & Design,  Culturele Antropologie en Global Business & Sustainability anders naar watervraagstukken en de organisatie, hebben frisse ideeën, brengen energie en een nieuwe dynamiek. Bij het bedenken van innovatieve oplossingen worden zij niet geremd door bestaande politieke kaders. Het contact met jonge talenten helpt ons onze organisatie te verbeteren en vernieuwen.

Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:
Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland