Jaarverslag en financiële jaarrekening over 2018 vastgesteld

Jaarverslag en financiële jaarrekening over 2018 vastgesteld

Op 16 mei jl. heeft ons algemeen bestuur het jaarverslag 2018, inclusief de financiële jaarrekening, vastgesteld. De jaarstukken over 2018 zijn voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de externe accountant en laten een positief exploitatieresultaat zien. Ook is het voorgenomen investeringsvolume gehaald.

Het jaarverslag 2018 laat zien dat de organisatie stevig in control is. In 2018 hebben we ingezet op (verdere) realisatie van de doelen en ambities uit het Waterbeheerplan 2016-2021 en het coalitieakkoord 'Iedereen bewust van water'.

Dankzij het gevoerde financiële beleid zijn in de afgelopen jaren structurele bezuinigingen gerealiseerd. Hierdoor is er ruimte om de komende jaren de ontwikkeling van de tarieven te beperken en de schuldpositie van Delfland te verbeteren. Kortom, de jaarrekening biedt goede perspectieven voor de toekomst.

Download

Jaarverslag 2018 (pdf, 2.5 MB)

Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:
Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland