Ingeleverde kandidatenlijsten waterschapsverkiezingen 2019 – openbaar

Ingeleverde kandidatenlijsten waterschapsverkiezingen 2019 – openbaar

Het centraal stembureau heeft op vrijdag 8 februari 2019 om 16.00 uur een openbare zitting gehouden in het Gemeenlandshuis aan de Phoenixstraat 32 te Delft. Tijdens deze zitting is er een besluit genomen over de geldigheid van de kandidaatstelling en de nummering van de kandidatenlijsten.

Op grond van artikel I 7 Kieswet was het daarna mogelijk door een belanghebbende en iedere kiezer tot en met dinsdag 12 februari 2019 beroep in te stellen tegen de beslissing van het centraal stembureau (de lijstnummering uitgezonderd) bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De Raad van State heeft geen beroep ontvangen. Daarmee is onherroepelijk beslist over de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten en worden de kandidatenlijsten openbaar gemaakt.

Kandidatenlijsten

Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:
Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland