Herstelwerkzaamheden bij gemaal Bergboezem Berkel

Herstelwerkzaamheden bij gemaal Bergboezem Berkel

In de maanden april en mei voeren we werkzaamheden uit bij gemaal Bergboezem Berkel in Berkel en Rodenrijs. De persleiding tussen het gemaal en de Molenweg is kapot en wordt hersteld.

Gemaal Bergboezem Berkel pompt water uit de Bergboezem Berkel direct naar de Zweth. Het gemaal is door lekkage in de persleiding minder goed inzetbaar. Herstel is op korte termijn nodig om een te hoge waterstand in de Bergboezem te voorkomen. Te hoge waterstanden kunnen nadelig zijn voor de weidevogels die op deze plek leven en het kan ook leiden tot schade aan de waterkering. Na de herstelwerkzaamheden is de naastgelegen waterberging weer optimaal te gebruiken.

Werken in het broedseizoen
Werken tijdens het broedseizoen doen we niet zomaar. Alleen als het nodig is, zoals nu.  We werken in het weidevogelgebied aan de hand van een werkprotocol, opgesteld door een ecologisch bureau. Zo minimaliseren we de impact van de werkzaamheden op onder andere de grutto. We monitoren de omgeving regelmatig. Als blijkt dat we de broedvogels verstoren, passen we de werkwijze direct aan zodat de vogels geen last van onze werkzaamheden hebben.

Uitgraven persleiding
De werkzaamheden nu bestaan uit het blootleggen van de persleiding. Hiervoor maken we met damwanden een bouwkuip, die we daarna uitgraven. Zo kunnen we de daadwerkelijke schade bekijken. Een tijdelijke leiding wordt aangesloten op het gemaal om het water op peil te houden. Vervolgens wordt een definitieve oplossing uitgewerkt. Die herstelwerkzaamheden vinden plaats in juli/augustus. In de tussenliggende maanden zijn er geen werkzaamheden op de bouwplaats.

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland