Gevolgen aanhoudende droogte Brielse Meer

Gevolgen aanhoudende droogte Brielse Meer

Zorgvuldig omgaan met zoet water blijft belangrijk. Door de aanhoudende droogte in het stroomgebied van de Rijn, is de rivierafvoer al maanden erg laag. Hierdoor trekt zout water vanuit zee steeds verder landinwaarts en raakt de rivierdelta in toenemende mate verzilt.

Zelfs in het Brielse Meer, dat via een veilige omweg zoet water uit het rivierengebied haalt en daardoor doorgaans zoet blijft, is het water iets minder zoet. Zo laat waterschap Hollandse Delta weten.

De lange, warme, droge zomer en het gebrek aan neerslag, hebben in het beheergebied van Delfland niet tot problemen geleid. De waterstanden zijn steeds op peil gebleven en ook gold in ons gebied geen beregenings- of onttrekkingsverbod. Via de Brielsemeerleiding haalde Delfland steeds voldoende zoet water van goede kwaliteit binnen: vanaf april tot een maximum van 4.000 liter per seconde. Dat kunnen wij doen doordat wij een hiervoor een overeenkomst hebben met buurwaterschap Hollandse Delta, de beheerder van het Brielse Meer.

Nog steeds neerslagtekort

Omdat er nog steeds sprake is van een neerslagtekort, halen wij zelfs nu -eind november!- nog 2000 liter water per seconde uit dat Brielse Meer. Dat is niet eerder in deze mate voorgekomen. Voor het op peil houden van de waterstanden in ons gebied kunnen wij nog steeds voldoende water binnenhalen. Het iets minder zoet worden daarvan is geen probleem voor de (water-)natuur. Het betekent wel dat ondernemers die afhankelijk zijn van zoet oppervlaktewater zuinig en zorgvuldig moeten omgaan met het voorhanden zoete water.

Hoogheemraad Ingrid ter Woorst: “Samen met Hollandse Delta werken wij er hard aan om ons gebied te blijven voorzien van voldoende zoet water. Dat is niet vanzelfsprekend, het kost inspanning, geld en energie. Het is dus echt heel belangrijk dat het zo schoon mogelijk wordt gehouden en dat er verstandig mee wordt omgegaan.”

https://www.wshd.nl/nieuws/2018/11/aandacht-voor-peil-en-waterkwaliteit-bernisse-en-brielse-meer.html

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland