Gemaal Van der Burg staat minder aan: dat scheelt energie en water

Gemaal Van der Burg staat minder aan: dat scheelt energie en water

In 2019 hebben wij samen met de Stichting Verbetering Oppervlaktewater Westland (SVOW) en telers rondom het gemaal J.J.J.M. van der Burg een proef gedaan met als doel zoet water en energie te besparen, zonder dat dit ten koste gaat van de waterkwaliteit. De proef laat zien dat dat kan en dus gaat het gemaal minder vaak aan.

Voldoende zoet water van goede kwaliteit in de sloten, vaarten en plassen is belangrijk voor alle gebruikers en de natuur in ons gebied. Een deel van de glastuinbouwbedrijven rondom gemaal Van der Burg, tussen ’s-Gravenzande en Monster gebruikt het bovendien als gietwater. Een laag zoutgehalte is daarbij een voorwaarde. Maar juist op deze plek kan het zout in het oppervlaktewater oplopen door de hoge kweldruk langs de kust.

Om het zoutgehalte te beheersen, maalde Delfland voorheen vrijwel continu zoet water uit met het gemaal J.J.J.M. van der Burg. Dat kost niet alleen geld en energie, maar het is bovendien zonde van het zoete water. De recente periodes van droogte laten zien dat de beschikbaarheid van zoet water niet vanzelfsprekend is. Delfland wilde de inzet van het gemaal dus verminderen.

Daarom hebben wij samen met de SVOW en acht telers uit het gebied een proef uitgevoerd waarbij het uitmalen door het gemaal stapsgewijs is verminderd, terwijl de telers samen met Delfland het zoutgehalte van het oppervlaktewater nauwkeurig in de gaten hielden. De uitkomst laat zien dat het gemaal veel minder kan uitmalen zonder dat dit leidt tot meer zout in het oppervlaktewater. Daarom is het regime nu aangepast.

Hoogheemraad Marcel Belt: “Wij werken er hard aan om ook in periodes van droogte steeds voldoende zoet water in ons gebied te hebben. Zo pompen wij vanaf het voorjaar water binnen vanuit het Brielse Meer. Dan is het zonde om aan de andere kant tegelijkertijd zoet water naar buiten te pompen. Door de goede samenwerking met de telers en de SVOW hebben wij bereikt dat de glastuinbouw rondom het gemaal kan blijven beschikken over voldoende gietwater van goede kwaliteit terwijl wij besparen op energie en -vele miljoenen liters- zoet water.”

Hoeveel besparing het minder uitmalen van water precies oplevert, is afhankelijk van de hoeveelheid neerslag en zal dus van jaar tot jaar verschillen.

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland