Geen problemen door regen

Geen problemen door regen

De regenval van gisteren en vannacht was minder hevig dan verwacht. Binnen Delflands gebied zijn er geen problemen geweest. Zowel wat betreft de veiligheid van de dijken als op het gebied van waterkwaliteit (riooloverstorten).

Ook de komende dagen blijven we voorbereid op eventuele (hevige) regenbuien en houden de dijken en de waterkwaliteit goed in de gaten.

Neerslagtekort

De regen die nu, en de komende dagen, valt heeft geen grote gevolgen voor het neerslagtekort dat in het gehele land geldt. Het tekort blijft bestaan. De eerder genomen maatregelen voor waterverdeling in Nederland blijven dan ook van kracht.

Verzilting

Ook voor de verzilting heeft de huidige regenval geen gevolgen. Het schutregime dat Delfland sinds zaterdag 4 augustus heeft afgekondigd - dat inhoudt dat drie sluizen (Parksluizen Rotterdam, Buitensluis Schiedam en Vlaardinger Driesluizen) geheel of gedeeltelijk zijn gesloten – blijft gelden. De afvoer van rivierwater is in het gehele land nog niet op peil, de kans op verzilting blijft.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en eerdere berichten op www.hhdelfland.nl/droogte.  

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland