Gedenkteken herinnert aan voorkomen overstroming

Gedenkteken herinnert aan voorkomen overstroming

Gedenkteken onthuld op het duin bij slag Beukel in ’s- Gravenzande. Erkenning voor heldhaftig optreden van Westlandse vrijwilligers op 1 februari 1953.

Een bijzonder verhaal dat aandacht verdient: 65 jaar geleden – op de dag van de watersnoodramp op 1 februari - hielpen ruim honderd mannen uit het Westland vrijwillig bij het voorkomen van een overstroming bij ’s-Gravenzande. Op maandag 30 juli is - met de nog in leven zijnde helden en hun nabestaanden - op het duin bij slag Beukel een gedenkteken onthuld ter nagedachtenis aan dit heldhaftige optreden.

Het had weinig gescheeld of een groot deel van het Westland was op 1 februari 1953 onder water gelopen. In de vroege morgen dreigde de smalle duinenrij bij ’s-Gravenzande door te breken. Gelukkig kwamen ruim honderd Westlandse mannen in actie.  Delfland riep via een dorpsomroeper een vrijwillig dijkleger bijeen. Met man en macht en gewapend met zandzakken, scheppen en kruiwagens werkten zij samen met Delfland om het weggeslagen duin te verstevigen. Mede door het daadkrachtige optreden van dit vrijwillige dijkleger is een overstroming en een economische ramp in het tuinbouwgebied ternauwernood voorkomen; de gevolgen van het zoute water zouden voor de gewassen in het hele tuinbouwgebied enorm ramp zijn geweest.

Vrijwillige dijkwachters van toen en nu

Samenwerken aan veiligheid is iets van toen, nu en de toekomst. Het vrijwillige dijkleger heeft destijds een belangrijke bijdrage geleverd om het Westland veilig te houden. Hun inzet is nog steeds een voorbeeld. Delfland maakt ook nu nog dankbaar gebruik van de vrijwillige dijkbewaking. Het is mooi om te zien dat veel vrijwillige dijkwachten deze rol van vader op zoon doorgeven en zich inzetten voor de veiligheid van dit gebied.

Zoektocht naar de helden

Met hulp van onder meer het Historisch Archief Westland hebben wij een aantal hoofdrolspelers weten te vinden. Er hebben zich tot nu toe negen nog levende helden en familieleden van inmiddels overleden vrijwilligers gemeld. Daarnaast hebben familieleden van inmiddels overleden vrijwilligers zich gemeld.

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland