Gebied Ruyven leuker, mooier en veiliger

Gebied Ruyven leuker, mooier en veiliger

Op 3 september openen wethouder Ilona Jense van Pijnacker- Nootdorp en hoogheemraad Antoinette Jans van Delfland de bergboezem Zuidpolder Delfgauw. De gemeente en Delfland hebben hard gewerkt om het gebied aantrekkelijk te maken voor recreatie en veiliger als het gaat om wateroverlast.

Belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van het gebied Ruyven is de herinrichting van de Bergboezem. Dit is een waterberging van zo'n 100.000 m3 voor de Zuidpolder van Delfgauw. Hiermee is de kans op wateroverlast in de toekomst in deze omgeving sterk verkleind. Als er teveel water in sloten en vaarten staat, kunnen we namelijk een grote hoeveelheid water tijdelijk in de berging laten lopen.

Makkelijker naar school

Verder is het gebied recreatief heringericht, met een doorgaand fiets- en ruiterpad. Het bergingsgebied is daarbij gedeeltelijk met laarzenpaden toegankelijk gemaakt voor wandelaars.

Daarnaast zijn er twee fietspaden gerealiseerd om het bestaande recreatiegebied Ruyven beter te verbinden met Oude Leede en Delfgauw. Eén daarvan is een veilige fietsroute gecreëerd voor schoolgaande jongeren uit de Oude Leede. Langs een deel van het fietspad is een natuurvriendelijke oever aangelegd. Fijn voor dieren en goed voor de waterkwaliteit.

Rondje fietsen?

We hebben omwonenden uitgenodigd om tijdens een fietsrondje te laten kennismaken met de bijzondere plekken die we hebben gecreëerd. Wilt u ook meefietsen? Kom dan op maandag 3 september om 15.30 naar de Zuideindseweg Delfgauw tussen nr. 122 en 122a (locatie nieuwe gemaaltje, herkenbaar door beachvlaggen). De fietstocht duurt tot 17.00 uur. Daarna vindt de opening plaats.

Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:
Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland