Extra dijkinspecties in verband met aanhoudende droogte

Extra dijkinspecties in verband met aanhoudende droogte

In verband met de aanhoudende droogte hebben wij besloten om op dinsdag 28 april te starten met extra inspecties van de meest droogtegevoelige dijken in ons gebied.

Het gaat hier om ongeveer 21 kilometer aan dijken en kades in Midden-Delfland, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. Deze dijken hebben een ondergrond van veen. Uitgedroogd veen kan gaan krimpen en barsten. Wij controleren de dijken op scheuren, lekkages en vervormingen. Bij de inspecties worden de coronavoorschriften van het RIVM in acht genomen. Onze dijkinspecteurs werken alleen in plaats van in koppels. Zij geven hun bevindingen digitaal door. Waar dat nodig is, worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd.

Watersector pleit voor duurzame hervorming: ‘Mateloos je tuin sproeien kan niet meer’

Het huidige neerslagtekort bedraagt circa 55 mm. Op dit moment zijn wij nog goed in staat om de peilen op orde te houden. Dat is belangrijk voor de (water-) natuur, de economie en de mensen in het gebied. Maar, het is een fors tekort voor deze tijd van het jaar.

 Hoogheemraad Marcel Belt: “Wij zien dat periodes van droogte steeds vaker voorkomen. Dat betekent dat wij ons moeten aanpassen. Als waterschappen werken wij daar hard aan. Wij moeten allemaal op alle fronten zuiniger, bewuster en duurzamer omgaan met water. Wij moeten ons watergebruik én ons land anders inrichten. De waterbedrijven en waterschappen doen hiervoor vandaag gezamenlijk een oproep.”

 Lees meer: Trouw, 24-4-2020

Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:
Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland