Extra aandacht voor broedende vogels bij maaiwerkzaamheden

Extra aandacht voor broedende vogels bij maaiwerkzaamheden

Maaiwerkzaamheden

We zijn weer gestart met maaiwerkzaamheden bij onze sloten en vaarten. De watergangen die het meest belangrijk zijn voor de aan- en afvoer van water worden nu gemaaid. Zo kan het water blijven doorstromen, zorgen we voor de waterkwaliteit en houden we het waterpeil op de juiste hoogte. Vanwege het broedseizoen wordt er extra gelet op vogels en hun nesten.

De invloed van de zon heeft de afgelopen periode gezorgd voor meer groei van planten in de watergangen. Water kan daardoor niet goed worden aan- en afgevoerd. Het maaien is daarom eerder van start gegaan. De werkzaamheden duren tot half juni. Een belangrijk aspect in deze tijd van het jaar bij ons werk is de Wet Natuurbescherming. Vanwege het broedseizoen, wat tot 15 juli duurt, wordt er extra gelet op vogels en hun nesten.

Beschermingszone rondom nesten
Onze collega’s controleren samen met de Vogelwacht Delft de watergangen. Zij sporen de vogels en nesten op, controleren of de nesten in gebruik zijn en registreren dat in de Nationale Databank Flora en Fauna. Onze aannemers ontvangen deze gegevens, zodat ze er rekening mee kunnen houden tijdens de activiteiten. Indien er een nest is geconstateerd wordt er een beschermingszone van 5 meter rondom het nest gehanteerd waarbinnen geen werkzaamheden worden uitgevoerd. Op deze manier voorkomen we dat broedende dieren worden verstoord en/of nesten beschadigd worden. Verder neemt de de aannemer voorafgaand aan het werk contact op met de visverenigingen in de omgeving. Samen bespreken ze de aandachtspunten. Zo moet er bijvoorbeeld altijd een uitweg zijn voor vissen tijdens werkzaamheden.

Biodiversiteit
In deze periode laten we 25% van de begroeiing staan ten behoeve van de biodiversiteit en de Platte Schijfhoren, een beschermde zoetwaterslak. De toezichthouders die het werk controleren geven ter plaatse nog eens extra aan waar begroeiing moet blijven staan. Zo proberen we zoveel mogelijke begroeiing te sparen.

Planning
De huidige maaiwerkzaamheden vallen onder het werk dat doorgaans plaatsvindt in de periode van 1 juni tot 15 juni. In geval van calamiteiten kan het zijn dat er na 15 juni nog wordt gewerkt, maar over het algemeen houden we de volgende planning aan: Na 15 juli volgt er nog een periode van onderhoud. Tijdens dit zomeronderhoud wordt er nogmaals gemaaid om de groei van planten bij de watergangen in toom te houden. Deze periode duurt tot 15 augustus. In de periode 15 september tot 1 november vinden de meeste maaiwerkzaamheden plaats.

Meer weten over hoe wij zorgvuldig te werk gaan , lees dan ons bericht:  Maaien met beleid.

Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:
Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland