Eind 2019 loopt de stimuleringsregeling lokaal water af: maakt u er gebruik van?

Eind 2019 loopt de stimuleringsregeling lokaal water af: maakt u er gebruik van?

Foto: Louis van der Meijden

Met deze regeling helpt het Hoogheemraadschap van Delfland u - met een financiële bijdrage van 30% van de kosten - om uw plan voor een betere waterkwaliteit uit te voeren.

Een natuurvriendelijk ingerichte oever helpt
Grenst uw tuin of perceel aan het water? Dan kunt u ervoor kiezen deze natuurvriendelijk in te richten. Een natuurvriendelijke oever loopt geleidelijk af naar het water en biedt ruimte voor oeverplanten, zoals kattenstaart en lisdodde. De wortels van de planten nemen voedingsstoffen op uit het water en dat is goed voor de waterkwaliteit. De planten bieden een beschutte leefomgeving voor vissen en waterdiertjes. U zult merken dat er volop leven is te vinden bij een natuurvriendelijke oever. Zo geniet u dichtbij huis of bedrijf van meer natuur en draagt u bij aan een beter ecologisch evenwicht.

Om een natuurvriendelijke oever aan te kunnen leggen zal de bestaande beschoeiing worden verlaagd. Een deel van de grond wordt schuin afgegraven, zodat oeverplanten aangeplant kunnen worden. Voor deze werkzaamheden én voor de oeverplanten kunt u een stimuleringsaanvraag indienen. Delfland betaalt niet mee met de aanleg van een eventuele steiger of vlonder.

Tot eind 2019 beschikbaar
Gemeenten, agrariërs, natuurbeheerders en particulieren in het beheergebied van Delfland kunnen gebruik maken van de stimuleringsregeling. Wilt u gebruik maken van deze regeling, dan moet uw aanvraag voor 31 december bij ons binnen zijn. Het werk zelf hoeft dan nog niet uitgevoerd te zijn.

Wilt u meer weten over de aanleg van een natuurvriendelijke oever of welke maatregelen u verder nog kunt nemen voor een betere waterkwaliteit? Kijk dan op de pagina van de stimuleringsregeling lokaal water.

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland