Een burgerinitiatief beloond!

Een burgerinitiatief beloond!

Een bijna opgedroogde stinkende sloot met amper leven erin. Dat kán niet goed zijn beseften Ed Split en Bert Blom van de Haagse Volkstuinvereniging Mariahoeve. Toen bleek dat het probleem in waterloop ‘de Schenk’ was ontstaan tijdens de aanleg van de N14, schreef Bert een rapport: ‘Verbinding Verbroken’. Dit rapport ging naar de dijkgraven van Delfland en Rijnland en zo ging het balletje rollen…

Dit is een artikel uit het online magazine van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

'In 2011 hadden we hier, in het kader van natuurlijk tuinieren, een workshop over drijvende tuintjes, ofwel ‘floating islands’, vertelt Ed Split, die alweer eenendertig jaar lid is van de volkstuinvereniging. ‘We zagen toen duidelijk dat de waterkwaliteit in de Schenk, die achter onze tuinvereniging langs loopt, erg slecht was. Er stond niet alleen minder water in dan voorheen, het water stroomde ook niet meer en er was geen leven te bekennen. In 2012 stelde het hoogheemraadschap van Delfland vast dat het zuurstofgehalte in het water zo laag was, dat er simpelweg geen leven mogelijk was!’

Een duiker en een dam

Wat was nu het probleem? Ed legt uit: ‘De Schenk is gegraven in 1403 en hij verbindt het zeventiende-eeuwse landschap aan de kant van Delft met het centrum van Den Haag. Alleen… die verbinding was al sinds 2001 verbroken! Oorzaak: de aanleg van de N14, direct naast onze tuinen. Gelijktijdig met de aanleg van die weg was er wel een duiker geplaatst - een soort tunnel die ervoor moest zorgen dat het water onder de weg kon blijven doorstromen - maar dit werkte niet. Een grote bult zand die was achtergebleven aan een kant van de duiker, belemmerde de doorstroom. Omdat er aan de Delflandse kant van de Schenk geen toevoer meer was van schoon water, ontstonden hier problemen.’

Verbinding verbroken!

Bert, zo'n tweeëntwintig jaar lid van de vereniging: ‘Nadat we de oorzaak van het probleem hadden achterhaald, schreef ik het rapport ‘Verbinding Verbroken’, met daarin een nauwkeurige uiteenzetting van het probleem in tekst en beeld. Dit rapport stuurden we naar de dijkgraven van de hoogheemraadschappen, Delfland en Rijnland. En met succes.’

Kantelstuw

‘De beide waterschappen en de gemeente Den Haag staken in 2013 de koppen bij elkaar,’ vervolgt Ed, ‘maar er was niet direct een oplossing. Rijnland wilde niet dat het minder schone water van Delfland zou kunnen terugstromen naar Rijnlands gebied. Daar was de waterkwaliteit namelijk goed op orde en dat wilden ze graag zo houden. De oplossing werd uiteindelijk gevonden in een houten damwand met een kantelstuw. Sinds 2016 kan het water via een klep in de damwand van Rijnland naar Delfland stromen, maar niet omgekeerd. De gemeente heeft geholpen door sloten uit te baggeren en oevers te herstellen. Inmiddels kun je zien én ruiken dat de waterkwaliteit verbetert. Er zit zelfs alweer vis.’

Burgerinitiatief beloond

Op 11 oktober werd het initiatief van beide heren beloond met een internationale onderscheiding in het kader van de Europese Week van de Lokale Democratie. Tijdens de officiële uitreiking sprak Ingrid ter Woorst, hoogheemraad bij Delfland, haar dank uit aan beide heren. ‘Als waterschappen moeten we zorgen dat grote wateren aan Europese regelgeving voldoen, maar we investeren ook op kleinere schaal in de leefomgeving.

Dankzij jullie initiatief konden we dit kleine water gezamenlijk aanpakken.’ Jeroen Haan, hoogheemraad bij Rijnland viel haar bij: ‘U geeft hier een goed voorbeeld van hoe iedereen zelf zijn leefomgeving meer vorm kan geven.’ Vanuit gemeente Den Haag sprak stadsdeeldirecteur van Haagse Hout, Liliane Blankwaard: ‘Het vereist heel wat doorzettingsvermogen en geduld om samen met verschillende overheden iets als dit voor elkaar te krijgen. Deze internationale onderscheiding voor dit burgerinitiatief is dan ook zeer verdiend!’

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland