Droogteseizoen gestart

Droogteseizoen gestart

Op 1 april is officieel het droogteseizoen gestart. Waterbeheerders in heel het land zijn vanaf die datum bezig met voorbereidingen voor een mogelijk langere periode van droogte en de gevolgen daarvan. Doordat het al een tijdje droog is, zien wij in ons gebied een neerslagtekort van zo’n 40-50 mm. Dat is niet alarmerend, maar wel een stuk hoger dan wij gewend zijn zo half april

Als het nodig is, kan Delfland op een aantal manieren zoet water van goede kwaliteit het gebied binnenhalen. Het Brielse Meer in het beheergebied van onze collega’s van Hollandse Delta is daarbij voor ons de belangrijkste bron. 

Op dit moment pompen wij dagelijks zo’n 3.600.000 liter water per uur door een 4,2 km lange leiding vanuit het Brielse Meer ons gebied in. Met die hoeveelheid kunnen wij de peilen handhaven en verzilting tegengaan. Dat kost veel energie en geld, maar het is belangrijk voor de (water-)natuur en natuurlijk voor onze dijken.

Op 9 april vroegen wij veehouders die schapen of geiten op de dijk hebben, om de dijk zelf ook in de gaten te houden. Als er schade ontstaat door begrazing, kan Delfland tijdelijk een begrazingsverbod opleggen. Op 20 april is er weer een nieuwe droogtemonitor op basis waarvan wij kijken wat er de komende tijd nodig is.

Kun jij ook wat doen?
Goed, gezond water is heel belangrijk voor mens, natuur en economie. Dus of het nou gaat om het water uit de kraan of in de sloot of (zwem)plas: ga er zuinig, bewust en zorgvuldig mee om.

Samen kunnen wij ons gebied bovendien beter inrichten om periodes van hevige regen en periodes van droogte op te vangen. Meer groen betekent minder hittestress en meer sponswerking. Heb je een tuin, een plat dak of balkon, richt hem/het groen in en vang regenwater op. Dan heb je een voorraadje voor tijden dat het droog is. Kijk voor voorbeelden en subsidiemogelijkheden op www.klimaatkrachtig.nl.

Intussen werken wij er hard aan de zoetwatervoorziening verder te verbeteren. Wij kijken daarbij onder meer hoe wij het afvalwater van onze zuiveringen geschikt kunnen maken voor hergebruik, als gietwater bijvoorbeeld en als oppervlaktewater.

Bekijk onze pagina klimaat en water voor de actuele droogte stand.

Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:
Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland