Droogte neemt toe: wees zuinig op ons water

Droogte neemt toe: wees zuinig op ons water

Het is droog en er zit voorlopig geen neerslag van betekenis in de weersvooruitzichten. Wij houden de dijken goed in de gaten en kunnen op dit moment nog voldoende zoet water aanvoeren. Duidelijk is wel dat dat geen vanzelfsprekendheid is. Dus moeten wij zuinig zijn met en op ons water en samen ons gebied anders inrichten.

Dijken
Nu het neerslagtekort verder toeneemt (125 mm)
, breiden wij de dijkinspecties uit: in totaal gaan wij 64 km dijk controleren op schade door droogte. We blijven voorlopig elke twee weken inspecteren: 1e week inspectie, 2e week reparaties. De dijkinspecteurs zijn medewerkers van Delfland en er gaan ook muskusrattenbestrijders controles lopen.

Omdat het gras op sommige plekken hoog staat, zijn we deze week gaan maaien waar dat nodig is voor de inspecties. Voorafgaand aan het maaien controleren wij in deze tijd van het jaar de dijken altijd eerst op broedende vogels.

Voldoende zoet water van buiten
Intussen pompen wij al weken zoet water uit het Brielse Meer ons gebied binnen. Op dit moment zo’n 260 miljoen liter per dag. Dat zijn vier olympische zwembaden per uur. Daarmee kunnen wij de waterpeilen op orde houden. Dat is belangrijk voor dijken, de waterkwaliteit, voor de natuur, voor de boeren en voor die glastuinbouwbedrijven die water uit de sloot gebruiken voor hun teelten.

De waterschappen hebben zich tijdig voorbereid op het veranderende klimaat. Onderdeel daarvan zijn afspraken over het doorvoeren en verdelen van zoet water in tijden van droogte. Waar dat kan natuurlijk. Wij hebben zo’n afspraak onder meer met onze buurwaterschappen Hollandse Delta, Schieland en de Krimpenerwaard, en Rijnland.

In 1985 zijn wij gestart met het aanleggen van de Brielsemeerleiding. Deze leiding is 4,2 kilometer lang en loopt onder het Hartelkanaal, onder het Calandkanaal en onder de Nieuwe Waterweg door. Door de leiding pompen wij met ons gemaal Winsemius miljoenen liters goed zoet water uit het Brielse Meer via gemaal Westland ons gebied in. Dat kan “zolang de voorraad strekt”, zolang men het Brielse Meer van water van goede kwaliteit kan voorzien. Als de rivierafvoer te laag wordt, dan wordt het Brielse Meer ook minder goed gevoed. In dat geval kunnen wij nog water halen uit het noorden van het land. Maar ook daaraan zitten grenzen.

Wat kunnen wij doen?
Wij moeten met elkaar zuiniger en zorgvuldiger omgaan met ons zoete water en de inrichting van ons land aanpassen. Om ons gebied klimaatbestendiger te maken, ondersteunen wij initiatieven voor groene daken, minder tegels in tuinen en op schoolpleinen en voor het vasthouden van water. Wij roepen iedereen op om mee te doen om zo samen ons gebied zo in te richten dat het regenwater beter kan opvangen, langer kan vasthouden en dat door vergroening minder hittestress optreedt. Want naast het uitblijven van neerslag, neemt als het warmer wordt de watervraag toe en dan verdampt er ook meer.

Circulair
Delfland werkt intussen aan het sluiten van de waterkringloop. Dat wil zeggen dat wij het rioolwater dat wij schoonmaken op onze zuiveringsinstallaties zo schoon willen maken dat wij het kunnen inzetten in ons eigen gebied. Daarmee kan in de toekomst een deel van het watertekort worden aangevuld. In 2024 worden hiervoor de eerste stappen gezet in ons project S.C.H.O.O.N.

Kortom, wij doen wat wij kunnen om de gevolgen van het uitblijven van regen zo goed mogelijk op te vangen en op dit moment gaat dat goed. Wij doen wel dringende een oproep aan alle mensen en bedrijven in ons gebied om zuinig te zijn met water uit de kraan en ook zorgvuldig om te gaan met het water in sloten, vaarten, plassen en kanalen: hou het schoon!

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland