Inschrijving onderzoek naar de exotische kreeft gesloten

Inschrijving onderzoek naar de exotische kreeft gesloten

Wegens groot succes is de inschrijving voor dit onderzoek gesloten.

Je hebt ze vast weleens gezien: de Amerikaanse rivierkreeften! Deze exotische diertjes voelen zich op steeds meer plekken in Nederland thuis. Daar zijn zorgen over, bijvoorbeeld omdat ze graven in oevers en kades, en negatieve effecten op de biodiversiteit en waterkwaliteit hebben. Daarom willen wij graag weten waar de exotische kreeften zitten, wat de gevolgen zijn van hun aanwezigheid op de waternatuur en biodiversiteit en welke schade ze mogelijk aanrichten aan de waterkanten.

In 2010 heeft het Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden (EIS) landelijk onderzoek gedaan naar verspreiding van exotische kreeften in Nederland. Dit jaar wordt dat onderzoek herhaald. Omdat we voor ons gebied graag meer duidelijkheid willen hebben over de kreeftenstand, hebben we extra monsterpunten aangevraagd. Voor die monsterpunten zoeken we vrijwilligers! Dus heb je altijd al eens de verschillende soorten rivierkreeften van dichtbij willen zien, en daarmee willen bijdragen aan onderzoek, meld je dan aan!

Van de vrijwilligers wordt gevraagd minimaal 1 monsterpunt te onderzoeken. Hierbij moeten 3 fuiken op een avond tussen half augustus en half oktober worden uitgezet, en 4 opeenvolgende ochtenden worden gecontroleerd. De gevangen kreeften moeten worden geteld.

Onze ecoloog Ernst Raaphorst (van Ernst’s Onderwaterwereld) doet zelf ook mee aan het veldonderzoek, hij kan supergoed vertellen over de kreeften en gaat dus zelf één of meer fuiken beheren. Hoe meer vrijwilligers er mee doen hoe beter dat is. Voor het onderzoek en de inzichten en natuurlijk ook voor de betrokkenheid van de mensen bij het water.

Lijkt het je leuk om mee te doen? Meld je dan aan bij het kreeftenonderzoek of bij het KNNV onderzoek.

Rivierkreeft

Meer onderzoek

Delfland is betrokken bij meerdere onderzoeken naar de Amerikaanse rivierkreeft. Wij zijn onder andere aangesloten bij het onderzoek van de STOWA. Dit onderzoek wil onder meer een antwoord geven op de vraag waarom er op de ene plek de kreeftenpopulatie enorm toeneemt, terwijl op een andere het aantal stabiel blijft. Als je die factoren kent, dan heb je misschien mogelijkheden om daarmee te sturen.

Ook zet STOWA op dit moment op een rijtje wie er allemaal belanghebbende zijn in het hele kreeftendossier (dus denk waterbeheerders, bewoners, vissers, onderzoekers etc) welke schade zij mogelijk ondervinden, of er kansen zijn, kortom welke belangen er allemaal zijn. Daar dragen wij ook aan bij.

Daarnaast laten wij een onderzoek doen naar het verband tussen eDNA dat kreeften achterlaten en de aantallen kreeften op een locatie. Als daar een helder verband tussen is, kunnen wij in de toekomst op basis van een laboratoriumonderzoek al iets zeggen over de aantallen in een watergang en dat is minder arbeidsintensief dan fuiken uitzetten en tellen.

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland