Delfland werkt net als kabinet aan minder grondstoffen gebruiken

Delfland werkt net als kabinet aan minder grondstoffen gebruiken

Duurzaam Circulair Delfland

Minder grondstoffen gebruiken en beter omgaan met de materialen die we al hebben. Op die manier wil het kabinet gezamenlijk al in 2030 de helft minder primaire grondstoffen gebruiken. Het uiteindelijke doel is om in 2050 een volledig circulaire economie tot stand te brengen.

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd met het Uitvoeringsprogramma circulaire economie. Het programma was aangekondigd in de kabinetsreactie op de transitie-agenda’s circulaire economie op 29 juni jongstleden.

Slim omgaan met grondstoffen

Van Veldhoven: “Slim en zuinig omgaan met onze grondstoffen scheelt CO2-uitstoot en helpt dus bij het halen van de klimaatdoelen uit het Regeerakkoord. Daarnaast is bijvoorbeeld circulair ontwerpen en bouwen big business en liggen daar grote kansen voor Nederlandse bedrijven. Inzetten op een circulaire economie is op die manier goed voor het klimaat en goed voor de portemonnee.”

Uitvoeringsprogramma circulaire economie

Het Uitvoeringsprogramma staat bol van de kansrijke projecten, veelbelovende activiteiten en goede voorbeelden. Vijf sectoren krijgen extra aandacht: biomassa en voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen. Deze gebieden zijn belangrijk voor onze economie en kennen een hoge belasting van het milieu. Een paar voorbeelden van projecten:

  • Bio-asfalt van hout: de natuurlijke lijmstof die bomen hun stevigheid geeft, komt vrij bij het maken  van karton en papier. Het kan in de toekomst gebruikt worden bij het maken  van asfalt.
  • Beter hergebruik en ontwerp matrassen: project dat inzet op recyclen van afgedankte matrassen (95% in 2025) en het duurzamer ontwerpen van nieuwe matrassen – 75% van de nieuwe matrassen in 2025 is gemakkelijk uit elkaar te halen om de materialen opnieuw te gebruiken.
  • Plastic Pact: samenwerking  tussen de overheid en het bedrijfsleven om minder plastic afval te maken  en het overige afval beter te hergebruiken en te recyclen. Presentatie nog  in februari 2019.
  • De Rijksdienst voor Ondernemend  Nederland heeft een grondstoffenscan ontwikkeld zodat bedrijven kunnen waar en hoe zij hun risico’s op schaarste kunnen verkleinen.
  • Het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat zijn grote opdrachtgevers en beheerders van vastgoed en infrastructuur. Het doel is dat beide organisaties in 2030 circulair  werken. Recent werd het eerste circulaire viaduct geopend.

Economie zonder afval

Nederland werkt hard om in 2050 een economie zonder afval te zijn: een circulaire economie. Het Uitvoeringsprogramma kijkt vijf jaar vooruit en zal ieder jaar worden bijgewerkt. Het Planbureau voor de Leefomgeving maakt iedere twee jaar een rapport over de voortgang. Ook Delfland draagt graag bij aan een wereld zonder afval. Hoogheemraad Ingrid ter Woorst zegt hierover: ”Delfland heeft als waterschap het voordeel dat wij beschikken over heel veel grondstoffen. Uiteraard water, maar bijvoorbeeld ook de energie die vrijkomt tijdens het zuiveren van afvalwater. Dat laatste zetten we om in groen gas. Ook zijn er al initiatieven om uit onze reststromen als riet, gras, baggerspecie en zuiveringsslib bouwmaterialen te maken, zoals bijvoorbeeld een baggertegel. Ook worden er op ons maaisel eerst oesterzwammen gekweekt, waarna het maaisel verder gebruikt wordt als isolatiemateriaal voor woningen.

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland