Delfland voert water door naar buurwaterschap

Delfland voert water door naar buurwaterschap

Gemaal Dolk gezien vanaf de sluis in Leidschendam

Op 24 juli is via gemaal ‘De Aanvoerder’ in De Meern de Kleinschalige Water Aanvoervoorziening, KWA, in werking gesteld.

Via een stelsel van watergangen, stuwen en gemalen wordt in tijden van te kort aan zoet water, extra water aangevoerd naar de waterschappen De Stichtse Rijnlanden, Rijnland, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard. 

Deze maatregel wordt genomen om de dreiging van verzilting vanwege te kort aan zoet water in West-Nederland het hoofd te bieden. Door de zogeheten Kleinschalige Water Aanvoervoorziening (KWA) in te zetten, wordt via drie alternatieve routes zoet water uit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal aangevoerd.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor het transport van het water richting het gebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Rijnland gebruikt een deel van dit water zelf en geeft op zijn beurt ook weer een deel van het aangevoerde water door aan Delfland. Delfland voert vervolgens dit water deels door naar buurwaterschap Schieland en de Krimpenerwaard. Meer informatie over de KWA kunt u vinden op de websites van onze buurwaterschappen:

Rijnland, Kleinschalige Water Aanvoervoorzienin
Stichtse Rijnlanden, Kleinschalige Water Aanvoervoorziening

Doorgeven van zoet water

Delfland ontvangt via gemaal Mr. Dr. Th.F.J.A. Dolk in Leidschendam water van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dit water voeren wij via Schie en de Bergsluis in Rotterdam grotendeels door naar buurwaterschap Schieland en de Krimpenerwaard.

In de omgeving van gemaal Dolk zou een kleine peilstijging kunnen optreden. 
Verder heeft de doorvoer van het water naar verwachting geen merkbare gevolgen voor de inwoners van Delfland en voor het peilbeheer binnen ons waterschap.  

Aanvoer van zoet water uit het Brielse Meer
Om in tijden van droogte het waterpeil in de watergangen op de juiste hoogte te houden, haalt Delfland in eerste instantie water uit het Brielse Meer. Voldoende zoet water van goede kwaliteit is belangrijk voor de land- en tuinbouw, de waterkwaliteit in onze sloten, vaarten en plassen en de natuur. Ook is het aanhouden van het waterpeil nodig voor de stevigheid van de dijken en kades. Nu de droogte erg lang aanhoudt, voorziet de KWA in een andere aanvoerroute van extra zoet water naar West Nederland.

Inspectie van dijken
In verband met de aanhoudende droogte hebben wij de inspectie van de dijken verscherpt. Delfland houdt hiermee de conditie van de dijken in de gaten. De zeer droogtegevoelige dijken worden uit voorzorg tweewekelijks gecontroleerd op scheuren. Zo kunnen wij zien of scheuren groter worden en indien nodig repareren.

Meer informatie

Alle informatie over Delfland en de droogte is verzameld op de pagina Droogte; actuele stand

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland