Delfland verwijdert duizendknoop in de duinen

Delfland verwijdert duizendknoop in de duinen

Deze week zijn we gestart met onderhoud in het duingebied. Een belangrijk onderdeel hiervan is het verwijderen van Japanse duizendknoop in het Natura 2000-gebied Kijkduin -Solleveld.

Waarom?

Duizendknoop is een snel woekerende soort en kan grote schade veroorzaken. Door het vroege uitlopen, de snelle lengtegroei en de vorming van een gesloten bladerdek worden andere planten geheel overgroeid en op den duur verdrongen. Dit is slecht voor de biodiversiteit in het kustgebied én de kustveiligheid. Als het gehele kustgebied dichtgroeit met duizendknoop kan er geen verstuiving plaatsvinden waardoor de duinen niet kunnen meegroeien met de zeespiegel.

Hoe?

Bestrijden doen we met verschillende technieken, bijvoorbeeld zowel handmatig als machinaal maaien. Het maaien vindt over een tijdspanne van een half jaar meerdere malen plaats om het gewas uit te putten. Ook wordt een deel afgegraven. De maanden erna wordt het gebied in de gaten gehouden en waar nodig nabehandeld.

Veiligheid

Tijdens de werkzaamheden gelden strikte veiligheidsmaatregelen. Delen van de wortels en strengels kunnen zich gemakkelijk ontwikkelen tot nieuwe haarden. De werklocatie wordt tijdelijk afgezet met een doek (minimaal 1,5 meter hoog) om te voorkomen dat plantdelen zich verspreiden. Na de werkzaamheden wordt het gebruikte materiaal en materieel geïnspecteerd op plantresten en vervolgens gereinigd. Maaisel, uitgegraven worteldelen en stengels worden gecontroleerd afgevoerd en aangeboden bij een gecertificeerd verwerkingsbedrijf.

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland