Delfland versoepelt regels rond steigers

Delfland versoepelt regels rond steigers

Delfland heeft de regels voor het aanleggen van een steiger sterk vereenvoudigd en verruimd. Wie een steiger of een vlonder wil aanleggen, heeft minder vaak een vergunning nodig, weet sneller wat de spelregels zijn en er is meer ruimte voor maatwerk.

Waarom stelt Delfland regels?

Als steigers op een verkeerde plek of op een verkeerde manier worden aangelegd, kan dat negatieve gevolgen hebben voor de veiligheid van dijken, de doorstroming of de waternatuur. Onze regels moeten dit te voorkomen.

Regels eenvoudig te raadplegen

De nieuwe ontwerp-Algemene Regel ligt de komende zes weken ter inzage. Dat wil zeggen dat belanghebbenden die vinden dat het beter of anders kan, een zogenaamde zienswijze kunnen indienen. Deze zienswijzen kunnen aanleiding zijn om nog aanpassingen te doen.

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland