Update aanpak regenval 9 september

Update aanpak regenval 9 september

Zoals u gemerkt heeft, is er de afgelopen dagen veel regen gevallen. Delfland is hard bezig geweest om de grote hoeveelheid regen af te voeren.

In dit bericht leest u de updates.

Update 10 september, 15.45 uur

Delfland heeft de afgelopen dagen hard gewerkt om de grote hoeveelheid regenwater af te kunnen voeren - in totaal ongeveer 20 miljard liter water in 2 dagen! Het water in sloten en vaarten is weer terug naar het normale, vastgestelde peil. De weersverwachting is gemiddeld.

Het loont om goed voorbereid te zijn: afgelopen jaren heeft Delfland geïnvesteerd in grotere capaciteit van gemalen en in aanleg van waterbergingen. Mede daardoor hebben we goed kunnen voormalen waardoor ons watersysteem de hoeveelheid regenwater aankon.

Delfland heeft het neerslagprotocol weer opgeheven en de calamiteitenorganisatie is niet meer van kracht.

Update 9 september 16.00 uur

Huidige situatie

De buien van afgelopen dagen en nacht kwamen niet als verrassing. Donderdag al stelden we het neerslagprotocol B in, er werd 30-50 mm regen verwacht. Waterpeilen werden verlaagd om zo in de vaarten en sloten meer ruimte te maken voor de regen die zou vallen. We waren hiermee goed voorbereid op de buien. De situatie bleef daardoor vannacht en vandaag overal beheersbaar.

Let wel, dit geldt voor wateroverlast die te maken heeft met het watersysteem, zoals een overlopende sloot. Hiervoor is Delfland verantwoordelijk. Andere overlast, zoals riolen die het vele water niet aankunnen of overlopende straatputten, kunt u melden bij de gemeente en de brandweer.

Weersverwachting

De weersverwachting voor de komende uren en dagen is grillig. Er zijn verschillende scenario’s geschetst, het weer is lastig te voorspellen op dit moment. Wij houden overal rekening mee. Ook als er buien vallen die het aantal millimeters ver boven het gemiddelde brengen, moeten wij het water kunnen opvangen.  

Met ons watersysteem kunnen we veel overlast voorkomen maar we kunnen het niet alleen. De natuur is grillig en het is belangrijk dat iedereen zich bewust is van dat je zelf ook iets kunt doen. Bijvoorbeeld een regenton in de tuin, niet de hele tuin betegelen, een groen dak et cetera. Meer weten? Kijk op deze pagina: Klimaatverandering: wat kunt u doen?

Waterbergingen

Inmiddels zijn beide bergingen, Wollebrand en Woudse Polder, dicht gezet. Er wordt nu gestart met het weer leegpompen van de bergingen. Dat duurt een paar dagen. Op die manier maken we weer ruimte voor als er nieuwe buien vallen.  

Update 13.45 uur

Gemaal Hofweg (Polder Schieveen, Rotterdam) staat weer aan, zie de update van 12.30 uur voor meer informatie. 

Update 12.30 uur

We volgen constant in het gehele gebied de effecten van de maatregelen die we nemen. Zo zagen we dat gemaal Hofweg (Polder Schieveen, Rotterdam) moest worden uitgezet omdat het waterpeil in de vaart waar het gemaal op uitmaalt te hoog werd. Het water blijft nu dus even in de polder staan, er is genoeg ruimte om het in de sloten op te vangen. Zodra het waterpeil in de vaart wat gezakt is, wordt het gemaal weer aangezet.

Tweemolentjeskade Delft

De Tweemolentjeskade in Delft, nabij de Delftse Hout, is gestremd voor alle verkeer. Er is daar een mobiele pomp over de weg geplaatst en dat verhindert de doorgang.

Waterberging Wollebrand

Waterberging de Wollebrand in Honselersdijk (gemeente Westland) is inmiddels dichtgezet. Dat betekent dat er niet langer water bijkomt. De berging is nog niet vol maar meer opslag is op dit moment niet nodig. Mocht dat wel weer nodig zijn, dan kan de berging direct weer worden ingezet.

Update 11 uur:

Waterbergingen

Zoals eerder gemeld zijn de waterbergingen Wollebrand (Honselersdijk) en Woudse Polder (Schipluiden) ingezet. Deze bergingen worden gebruikt om water tijdelijk in op te slaan. In de Wollebrand past 225.000 m3 water, in de Woudse polder kan 500.000 m3 water. Beide bergingen worden nog gevuld, of de totale capaciteit nodig is vandaag, is nog niet bekend.

Meer informatie over waterbergingen leest u hier.

Kades en dijken

De conditie van kades en dijken wordt dagelijks door ons onderhouden. Doordat het waterpeil in een aantal vaarten en sloten op dit moment hoger dan normaal is, staat er meer druk op de kades dan gebruikelijk. Wij houden de kades en dijken extra in de gaten.

Mobiele pompen

Op dit kaartje ziet u de locaties van de mobiele pompen. 

 

Update 8 uur:

Wij zijn druk bezig al het water af te voeren. Op een aantal plekken zijn daarvoor mobiele pompen geplaatst. In sommige vaarten en kanalen staat het water erg hoog. Als dat nog verder stijgt, is er een kans dat het water over de slootkanten loopt met overlast tot gevolg. Delfland heeft waar nodig maatregelen genomen en is druk bezig eventuele wateroverlast te voorkomen.

Mobiele pompen

Op verschillende plekken in het gebied heeft Delfland mobiele pompen neergezet. De pompen werken als versterking van een gemaal. Zo kan het water in de polder sneller worden afgevoerd naar de boezem. De boezem is het grotere stelsel van vaarten en kanalen. Via de boezem gaat het water naar de Noordzee en de Nieuwe Waterweg. 

Waterbergingen

De waterbergingen de Wollebrand in Honselersdijk (gemeente Westland) en de Woudse Polder in Schipluiden (gemeente Midden-Delfland) zijn ingezet. Dit doen we om de waterdruk op de vaarten te verminderen zodat het waterpeil in die vaarten weer lager wordt. Het water in de bergingen wordt als het ware tijdelijk opgeslagen.

Wateroverlast

U kunt eventuele wateroverlast bij Delfland melden als het gaat om overlast die te maken hebben met het watersysteem, zoals een overlopende sloot. De overige overlast, zoals uit het riool, de straatputten, kunt u melden bij de gemeente en brandweer.

Weersverwachting

De verwachting is dat het tot 12 uur nog licht blijft regenen, er zou nog zo’n 2 mm regen vallen.

Open Monumentendag: gemalen niet open

Het is dit weekend Open Monumentendag. Het Gemeenlandshuis van Delfland aan de Oude Delft in Delft blijft geopend voor publiek (van 10 tot 16.30 uur). De gemalen Schaapwei- en Plaspoelpolder in Rijswijk en Oude en Nieuwe Broekpolder in Kwintsheul blijven dicht. De medewerkers die deze gemalen bemannen, werken aan de maatregelen tegen wateroverlast en kunnen daarom niet op de gemalen aanwezig zijn voor rondleidingen.

Bericht vrijdag 8 september:

Tussen vrijdag en zaterdag wordt er veel neerslag verwacht, namelijk 30-50mm. Hierom heeft Delfland neerslagprotocol B ingesteld.

Dit betekent dat het waterpeil wordt verlaagd om te zorgen dat we meer regenwater kunnen opvangen in de sloten en vaarten. De stuwen in de binnenstad van Delft worden afgesloten van het water in de Schie. Dit doen we zodat het water in de grachten niet mee stijgt met het water in die Schie.

Voor vragen of meldingen van wateroverlast kunt u terecht bij ons loket via telefoon (015) 260 81 08 of via e-mail loket@hhdelfland.nl.   

Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:
Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland