Delfland stelt beperkt schutregime voor vaarverkeer in

Delfland stelt beperkt schutregime voor vaarverkeer in

Bij het schutten van schepen bij sluizen aan de Nieuwe Waterweg komt veel water met een hoog zoutgehalte het gebied van Delfland binnen. Onder normale omstandigheden wordt verzilting tegengegaan door het water door te spoelen met zoet water. Door de aanhoudende droogte en de verminderde aanvoer van zoet water is er daarvoor nu te weinig zoet water.

In het Delflandse gebied neemt de verzilting van de Delftse Schie en de Vlaardinger Vaart toe. Daarom nemen we nu maatregelen om de indringing van zout/verzilt water te beperken.

Parksluizen Rotterdam, Buitensluis Schiedam en Vlaardinger Driesluizen

De beste oplossing zou zijn om alle sluizen volledig te sluiten zodat het zoute/verzilte water niet verder kan. Dat gaat ons op dit moment nog te ver. We willen de beroeps- en recreatievaart niet meer hinderen dan echt noodzakelijk. Delfland stelt daarom een beperkt schutregime in voor al het vaarverkeer. Dat betekent dat de twee schutsluizen bij Parksluizen en de Buitensluis in Schiedam beperkt opengesteld worden, alleen bij laagtij. Dat biedt ieder etmaal twee perioden van circa 6 uur waarin schutten is toegestaan en de sluizen opengaan voor het vaarverkeer.

Helaas kunnen we dit beperkte schutregime niet instellen bij de Vlaardinger Driesluizen. Hier komt wel een volledige stremming van het vaarverkeer. Dat komt doordat zout/verzilt water dat eenmaal binnen is gedrongen moeilijk weer naar buiten gespoeld kan worden. Ook ligt hier vlakbij de kwetsbare natuur van de Vlietlanden.

Dit schutregime voor het vaarverkeer gaat in op zaterdag 4 augustus 2018 om 24:00 uur en blijft van kracht zolang dat vanuit de waterkwaliteit noodzakelijk is.

Download hier het volledige besluit (pdf, 74 kB).

Meer informatie

Alle informatie over Delfland en de droogte is verzameld op de pagina Droogte; actuele stand

Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:
Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland