Delfland schort baggerwerkzaamheden op

Delfland schort baggerwerkzaamheden op

Voor een vlotte afvoer van hemelwater is het nodig dat de sloten, vaarten en kanalen op de juiste diepte zijn. Om daarvoor te zorgen, baggeren wij volgens een vast programma. Wij hebben de baggerwerkzaamheden in ons gebied opgeschort. Aanleiding is de mogelijke aanwezigheid van PFOS in bagger.

In baggerslib zit vaak enige mate van verontreiniging. Als er meer wordt aangetroffen dan de vastgestelde norm, dan moet deze apart worden verwerkt. Voor PFOS is nog geen landelijke norm vastgesteld. Het Ministerie van I&W heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) opdracht gegeven om risicogrenzen voor PFOS in grond en bagger af te leiden. Deze risicogrenzen zullen gebruikt worden bij het opstellen van een kader voor veilig hergebruik van licht verontreinigde grond en bagger.

Uit voorzorg schorten wij de baggerwerkzaamheden op tot er meer duidelijkheid is. De bagger in de watergangen die het meest dringend gebaggerd moeten worden, wordt aankomende week bemonsterd op de aanwezigheid van PFOS. De analyse duurt ca. acht weken. Daarna bepalen wij de afzetlocatie.

Bent u zelf onderhoudsplichtig en hebt u nog niet gebaggerd, dan adviseren wij u het baggeren uit te stellen tot meer bekend is.

Op de website van de Unie van Waterschappen leest u meer over het onderzoek naar bagger: https://www.uvw.nl/waterschappen-doen-extra-onderzoek-naar-bagger/

Naar veelgestelde vragen over PFOS en bagger >>

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland