Delfland ontvangt partnercertificaat voor biodiversiteitsherstel

Delfland ontvangt partnercertificaat voor biodiversiteitsherstel

Hoogheemraad Marcel Belt en beleidsadviseur biodiversiteit Annemarie de Visser met het certificaat

Delfland maakt werk van biodiversiteitsherstel. Omdat je samen meer weet en meer bereikt, zijn wij partner geworden van het Deltaplan voor Biodiversiteitsherstel. Afgelopen week ontvingen wij het certificaat dat daarbij hoort. Hoogheemraad Marcel Belt:”Dat krijgt een mooi plekje op ons hoofdkantoor zodat alle Delflanders en onze bezoekers geprikkeld worden om na te denken over de kansen voor biodiversiteit.”

Marcel Belt: “Wij doen als waterschap al veel voor de biodiversiteit in en om het water. Denk aan de vispassages, vispaaiplaatsen en natuurvriendelijke oevers die wij aanleggen als beheerder van de waterkwaliteit en aan het ecologisch onderhoud. Maar er kan meer en dat willen wij ook.

Een mooi voorbeeld hiervan is het peilbeheer: doordat wij in de zuidplas van het Kraaiennest tussen Westland en Midden-Delfland het waterpeil verlagen, kunnen hier binnenkort weidevogels als de grutto uitrusten en foerageren. Onze dijken kunnen wij bloemrijker inrichten en ook onze bedrijfsterreinen. Op onze fietsenstallingen liggen al groene daken en in onze prachtige tuin hangt een insectenhotel. We werken aan een actieplan waarin wij de kansen voor biodiversiteit in onze taken en activiteiten benoemen, en aangeven hoe wij kunnen leren van en samenwerken met anderen. Vanwege dat laatste zijn wij ook partner geworden van het Deltaplan voor Biodiversiteitsherstel.”

Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:
Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland