Delfland onderzoekt de visstand in westelijk deel

Delfland onderzoekt de visstand in westelijk deel

Delfland gaat van 8 tot en met 25 augustus de visstand onderzoeken in de Westboezem, de Slinksloot bij Schipluiden en de Zuidpolder van Delfgauw. Het gaat hier om het gebied dat ongeveer ligt tussen Zuidwest Den Haag tot aan Vlaardingen. Het westelijk deel van het gebied van Delfland.

Medewerkers van het waterschap zullen vissen vangen en kijken naar soort, lengte en gewicht. Het vissen gebeurt vooral overdag en soms (3x) ook ’s nachts. Het kan zijn dat de werkzaamheden enige overlast geven.

Europese afspraken over waterkwaliteit

Het onderzoek vindt plaats voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarin zijn afspraken gemaakt die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon (chemisch op orde) en gezond (ecologisch in evenwicht) is. Delfland bekijkt door het hele gebied de visstand in sloten en kanalen. De visstand zegt veel over de waterkwaliteit. Wanneer in het water veel verschillende soorten vissen rondzwemmen, duidt dit op schoon water. Waterkwaliteit meet Delfland doorgaans op twee manieren. Op de eerste plaats onderzoekt het waterschap de samenstelling van het water: welke stoffen zitten erin? Daaraan is te zien of het water vervuild is. Daarnaast kijkt Delfland naar de hoeveelheid soorten en dieren. Hoe meer er aanwezig zijn, hoe schoner het water.

Effect van maatregelen

In 2014 heeft Delfland de visstand van dit deelgebied ook in kaart gebracht. Door deze monitoring nu te herhalen, verwacht Delfland het effect te kunnen zien van de maatregelen die de afgelopen jaren genomen zijn om de waterkwaliteit te verbeteren.

Het vangen en onderzoeken van de vissen gebeurt op een zo diervriendelijk mogelijke manier, maar helaas kan Delfland niet voorkomen dat sommige vissen niet teruggezet kunnen worden. Het onderzoek vindt plaats in overleg met de hengelsportverenigingen in het gebied (verenigd in Visstandbeheercommissies) en wordt uitgevoerd door adviesbureau ATKB.

Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:
Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland