Delfland meet waterkwaliteit sloten na brand Maasland

Delfland meet waterkwaliteit sloten na brand Maasland

In de nacht van 2 op 3 oktober is bij het blussen van een zeer grote brand op een boerenbedrijf aan de Kwakelweg in Maasland bluswater in de sloten terechtgekomen.

Update 4 oktober 19 uur:

Ook met het tijdelijk opslaan van het meest vervuilde water, hebben wij nog te maken met een deel vervuild water dat met regenwater wordt verdund. Wij treffen voorbereidingen voor het afvoeren van dit overige water via de Oostgaag en Noordvliet naar de Nieuwe Waterweg. 

Dat houdt onder meer in het plaatsen van pompen om het water die kant op te kunnen geleiden. De maatregelen worden afgestemd met de gemeenten Midden-Delfland en Maassluis. 

Update 4 oktober 17.00 uur:

Er wordt vanaf donderdag 5 oktober neerslag verwacht. Wij willen voorkomen dat de sloten in het afgedamde deel van de polder gaan overlopen. Om die reden gaan wij het meest vervuilde water uit de sloten pompen. Omdat het afvoeren van dit water niet mogelijk is vanwege de belastbaarheid van de wegen en de verkeersveiligheid, treffen wij voorbereidingen het in mestzakken op het land op te slaan. Dit geeft ons tijd om het vervuilde water via een alternatieve route af te voeren zodat het geen schade toebrengt aan de kwetsbare waternatuur in de Commandeurspolder, Duifpolder en Vlietlanden. 

Bij inspecties van de sloten hebben wij ter hoogte van het gemaal naar lucht happende vissen aangetroffen. De vissen worden overgezet. Wij blijven de situatie in de gaten houden.

Update 3 oktober 15.00 uur:

Met de metingen is de verspreiding van het bluswater in de polder in kaart gebracht. Door stuwen dicht te zetten is het vervuilde water afgesloten van het gewone slootwater. Het bevindt zich vanaf de boerderij waar de brand woedde tot aan de Commandeurskade, en aan de noordkant tot het Gaagpad.

Het vervuilde water blijft nu in de polder. We willen voorkomen dat vervuild water zich verspreidt in een ecologisch kwetsbaar gebied (Vlietlanden) of naar de bebouwde kom. Wij gaan bepalen hoe we het water het beste weg kunnen krijgen.

We raden hondenbezitters aan hun hond niet uit de sloot te laten drinken.

Bericht 3 oktober, 10.00 uur:

Het gaat om een deel van de Commandeurspolder in Maasland (gemeente Midden-Delfland). Op dit moment meten wij de kwaliteit van het water, zodat wij een beeld krijgen van de omvang en verspreiding van het vervuilde bluswater.

In bluswater zitten bijvoorbeeld roetdeeltjes die mogelijk effect hebben op het zuurstofgehalte in het water. Weinig zuurstof in het water is slecht voor de vissen en voor ander leven in de sloot. Als het zuurstofgehalte heel laag is, kan vissterfte optreden. Ziet u naar lucht happende of dode vissen, meld dat dan bij ons loket via telefoonnummer (015) 260 81 08. 

De boeren in de polder worden geïnformeerd over het bluswater dat in de polder terecht is gekomen. 

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland