Delfland legt 1100 m2 nieuwe waternatuur aan in De Lier

Delfland legt 1100 m2 nieuwe waternatuur aan in De Lier

In de gemeente Westland bij de kruising van de Maasdijk met de Coldenhovelaan in De Lier legt Delfland een natte ecologische zone aan van ongeveer 1100 m2. Dit gebied met nieuwe waternatuur wordt een belangrijke schakel in ons netwerk van natte ecologische zones.

Meer waternatuur draagt bij aan schoon, gezond en levend water en meer biodiversiteit. Door ecologische zones aan te leggen en met elkaar te verbinden, werkt Delfland aan een netwerk waarbinnen vissen en andere dieren zich goed kunnen verplaatsen binnen ons gebied.

Langs de Maasdijk graven we over een lengte van zo’n 200 meter de oever van de watergang schuin af voor een geleidelijke overgang van water naar land. Hierdoor ontstaan verschillende waterdiepten waar oever- en waterplanten gaan groeien. Deze planten bieden voor vissen en andere waterdieren een ideale leefomgeving.

Onder de brug maken wij een passage voor amfibieën, zodat die de oversteek naar andere gebieden makkelijker en veiliger kunnen maken. De afgegraven grond gebruiken wij om in de waterpartij nabij de Coldenhovelaan een landtong aan te leggen. Aan beide kanten ontstaat daar ruimte voor extra waternatuur.

We verwachten dat de graafwerkzaamheden rond half maart zijn afgrond. In het voorjaar beginnen we met het aanplanten van de oever- en waterplanten. Daarna heeft de nieuwe natuur ongeveer drie jaar nodig om tot wasdom te komen.

We doen er alles aan om mogelijke overlast van de werkzaamheden zo klein mogelijk te houden. Omleidingen voor het verkeer worden aangegeven met borden en wanneer dat nodig is staat er een verkeersregelaar ter plaatse.

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland