Delfland komt goed uit de bus bij vergelijking zuiveringen

Delfland komt goed uit de bus bij vergelijking zuiveringen

Nederlanders gebruiken per dag zo’n 125 liter kraanwater. Om te douchen, de was te doen, te koken, de wc door te trekken…Al dat water komt via het riool terecht bij de waterschappen. Een taak van de waterschappen is het weer schoonmaken van dat water.

Deze taak is heel belangrijk voor de volksgezondheid, de kwaliteit van ons water in sloten, vaarten en kanalen en draagt ook steeds meer bij aan een duurzame, circulaire samenleving: bij het zuiveringsproces worden grondstoffen en energie teruggewonnen.

Eens in de drie jaar vergelijken alle waterschappen onderling hoe zij hun zuiveringsbeheer uitvoeren. Deze vergelijking heeft als doel om te leren van elkaar en samen deze taak verder te verbeteren. Bij de vergelijking wordt gekeken naar de prestaties van de installaties die worden gebruikt, de kosten en onderwerpen als duurzaamheid, milieu, innovatie en dienstverlening.

Recent is de bedrijfsvergelijking gepubliceerd over het jaar 2018. Deze laat zien dat Delfland het goed doet. Onze installaties behaalden betere zuiveringsresultaten terwijl de kosten daarvoor zijn gedaald en wij minder energie hebben verbruikt. Bovendien hebben wij diverse innovaties doorgevoerd die bijdragen aan onze ambities om klimaat- en energieneutraal te worden en circulair te werken. Bijvoorbeeld door biogas om te zetten naar groen gas en door het afronden van het onderzoek naar de mogelijkheid om het schoongemaakte water te gebruiken als bron voor zoet water voor het eigen gebied.   

 

Meer weten?

In de samenvatting (docx, 473 kB) is een analyse van de resultaten te vinden en op de website van de Unie van Waterschappen zijn de resultaten van alle waterschappen te vinden.

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland