Delfland financiert bodemdalingsonderzoek

Delfland financiert bodemdalingsonderzoek

Hoogheemraad Antoinette Jans opende de bijeenkomst

Het Hoogheemraadschap van Delfland wil bodemdaling, of beter gezegd de gevolgen ervan, beperken. Bodemdaling heeft invloed op het waterbeheer en is daarom voor Delfland een belangrijk thema. Op 24 januari 2018 zijn, na één jaar onderzoek, de eerste resultaten gepresenteerd door Ramon Hanssen en Floris Heuff van de Technische Universiteit Delft. In het Gemeenlandshuis van Delfland gaf Antoinette Jans (hoogheemraad met bodemdalingsdossier in haar portefeuille) de aftrap voor deze bijeenkomst.

Om iets te kunnen doen aan bodemdaling, is inzicht in de daadwerkelijk optredende bodemdaling nodig. Tegenwoordig kun je met satellietmetingen bodemdaling op verharde oppervlakken, zoals huizen en wegen, meten. Helaas lukt dit nog niet op onverharde terreinen, zoals parken, weilanden en natuurgebieden. De Technische Universiteit Delft onderzoekt hoe de beschikbare satellietmetingen ook voor onverharde gebieden gebruikt kunnen worden. Het onderzoek, dat gestart is in 2017 en loopt tot 2020, wordt door Delfland gesubsidieerd.

Het onderzoek levert bruikbare bodemdalingsgegevens op waarmee Delfland betere beleidskeuzes kan maken, bijvoorbeeld over het onderhoud van waterkeringen, waterpeilen in een gebied, of maatregelen tegen wateroverlast. Omdat de satellieten overal ter wereld data verzamelen, is de systematiek die de TU ontwikkelt niet alleen voor het Delflandse gebied te gebruiken.

De aanwezigen bij de bijeenkomst waren afkomstig van diverse organisaties: gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat, waterschappen en Unie van Waterschappen. Er is gediscussieerd over de mogelijkheden van het onderzoek en wat het onderzoek nog nodig heeft voor een goed resultaat.

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland