Delfland en gemeente gaan kades met wegen samen aanpakken

Delfland en gemeente gaan kades met wegen samen aanpakken

De komende jaren gaat het Hoogheemraadschap van Delfland een aantal kades en dijken in Delft ophogen. Op die kades en dijken liggen vaak wegen en paden van de gemeente Delft. Marcel Houtzager (Delfland) en Stephan Brandligt (gemeente Delft) tekenden op 18 december een overeenkomst om bij werkzaamheden aan wegen op kades zo veel mogelijk samen op te trekken. Voordeel daarvan is dat de weg maar één keer open hoeft. Dat bespaart niet alleen geld, maar beperkt ook de overlast voor bewoners en weggebruikers.

Door bodemdaling, weggebruik of verandering in de grondwaterstand kan de grond gaan zakken. Regelmatig onderhoud is daarom nodig om de dijken en kaden op de juiste hoogte te brengen. Voor 2020 gaat Delfland op een aantal locaties in Delft de kade of dijk ophogen. Op het programma staan onder andere een gedeelte van de Lombokstraat en een deel van de smalle kant van de Buitenwatersloot. Tegelijkertijd zal de gemeente daar de weg aanpakken. Ook na 2020 werken gemeente en waterschap samen op verschillende locaties in Delft aan wegen op dijken en kades. 

Voordat het waterschap en de gemeente beginnen met de voorbereidingen voor de werkzaamheden informeren zij bewoners en ondernemers; eventueel betrekken zij hen ook bij het ontwerp.

Foto:

Wethouder Stephan Brandligt van de gemeente Delft (l) en hoogheemraad Marcel Houtzager van Delfland tekenden vandaag de samenwerkingsovereenkomst. De Buitenwatersloot is één van de locaties waar gemeente en waterschap te zijner tijd samenwerken.

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland