Delfland en Delft pakken waterkwaliteit zwemplas Delftse Hout aan

Delfland en Delft pakken waterkwaliteit zwemplas Delftse Hout aan

Het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Delft starten dit najaar met werkzaamheden om de waterkwaliteit in de zwemplas van de Delftse Hout duurzaam te verbeteren.

Natuurvriendelijke oevers, meer variatie in de onderwaterwereld, nieuwe watergeulen en -verbindingen moeten op termijn leiden tot een beter ecologisch evenwicht, waardoor blauwalg minder kans krijgt. Donderdag 11 oktober heeft het algemeen bestuur van Delfland hiermee ingestemd.

De Delftse Hout is een populaire recreatieplek voor de inwoners van Delft en de omliggende gemeenten. De zwemplas is daarbij in de zomer een belangrijke trekpleister. Zoals veel plassen in dichtbevolkt gebied, is ook deze plas helaas gevoelig voor blauwalg.

Blauwalg hoort bij natuurwater. Maar door een te groot aanbod van voedingsstoffen en te weinig concurrentie krijgt de bacterie bij warm weer de kans om zich razendsnel te vermenigvuldigen en dat leidt tot problemen. Delfland heeft dit jaar de blauwalg succesvol bestreden met sterk verdunde waterstofperoxide, maar dat is een tijdelijke oplossing en bovendien symptoombestrijding.

Hoogheemraad Ingrid ter Woorst: “Wij hebben eerder maatregelen genomen om blauwalgvorming structureel aan te pakken bij de zwemplas Prinsenbos in Naaldwijk, in de Dobbeplas in Nootdorp en in de zwemplas in het Wilhelminapark in Rijswijk. Je ziet dat die maatregelen effect hebben: op die locaties kon dit jaar vrijwel het gehele seizoen probleemloos worden gezwommen. Ondanks de warme droge zomer! Ik ben dus erg blij dat wij nu ook aan de slag kunnen in Delft. 

Samen met de gemeente gaan wij maatregelen nemen die leiden tot meer concurrentie voor de blauwalg, een betere doorstroming en het terugdringen van de hoeveelheid voedingsstoffen in het water. Ook wordt er bij wijze van pilot een drijvend eiland aangelegd van ruim 100 m2, waarop en waaronder zich natuur kan ontwikkelen.”

Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:
Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland