Delfland draagt dit jaar nog eens 150.000 euro bij aan waterbergende maatregelen, Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie weer open

Delfland draagt dit jaar nog eens 150.000 euro bij aan waterbergende maatregelen, Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie weer open

De Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie is weer open! Het bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland heeft besloten nog een bedrag van 150.000 euro beschikbaar te stellen. U kunt nu weer een bijdrage aanvragen voor het opvangen en vasthouden van regenwater bijvoorbeeld door het aanleggen van een groen dak, het vergroenen van de tuin of het aanschaffen van een regenton.

Waarom de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie?
Het klimaat verandert; extreme weersomstandigheden zoals hoosbuien en perioden van langdurige warmte en droogte komen steeds vaker voor. Daar is de bebouwde omgeving nog onvoldoende op berekend, met als gevolg wateroverlast of juist een uitgedroogde bodem. Dat kan tot schade leiden. Delfland werkt er samen met andere lokale overheden hard aan om zulke problemen tegen te gaan. Toch is dat niet voldoende.

Meer dan de helft van de verharding ligt op privaat terrein. Daarom roept Delfland particulieren op om mee te doen en zelf maatregelen te treffen. Hiervoor is de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie in het leven geroepen. Met deze regeling kunnen initiatiefnemers tot 25% van de kosten van klimaatadaptieve maatregelen aanvragen met een maximum van 15.000 euro. Met de regeling geven we inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisatie een financieel zetje in de rug om deze maatregelen te treffen. Ook maken we mensen bewust van het probleem en de manier waarop zij zelf kunnen bijdragen aan oplossingen.

De regeling is een enorm succes, dit jaar zijn al 270 aanvragen ingediend en hieraan is vanuit de Stimuleringsregeling tot nu toe 450.000 euro bijgedragen. Zo legde een inwoner van Delft een wadi aan in haar tuin, kreeg de Inspecteur de Vriesschool in Den Haag een prachtig groenblauw schoolplein en kregen bewoners van een wooncomplex van Staedion een prachtige groene binnentuin. Meer inspiratie en mooie voorbeelden vind je hier: https://klimaatkrachtig.nl/projecten

Link: Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland