Delfland brengt Amerikaanse rivierkreeft in kaart; melden niet meer nodig!

Delfland brengt Amerikaanse rivierkreeft in kaart; melden niet meer nodig!

Delfland heeft voldoende meldingen ontvangen naar aanleiding van de oproep aan bewoners begin augustus.

Delfland vroeg bewoners in het gebied om rode Amerikaanse rivierkreeften te melden. Uit de duizenden meldingen van inwoners blijkt dat de kreeften vooral veel gezien zijn in de omgeving van wijken met veel groen en water. Vooral in Vlaardingen-West, Rijswijk, Wateringen, Nootdorp en Leidschenveen (Den Haag).  

Delfland heeft de vele meldingen nauwkeurig in kaart gebracht waardoor een goed beeld is ontstaan langs welke wateren deze rivierkreeften voorkomen. Zo kunnen wij gericht onderzoeken welke schade deze kreeften op deze locaties hebben aangebracht aan de oevers en kades.

Hoe ontwikkelt de kreeft zich?

Delfland gebruikt de informatie om een beter beeld te krijgen van hoe de kreeft zich in de loop der jaren in ons gebied ontwikkelt. Het lijkt erop dat de Amerikaanse rivierkreeft zich aanvankelijk razendsnel voortplant, soms ten koste van andere soorten. Op langere termijn kan echter een nieuw evenwicht ontstaan en kan de populatie zich stabiliseren. Vermoedelijk is dit nu het geval is rond de Veenweg in Nootdorp.

Schade beperken: weghalen grote kreeften averechts effect

Verder onderzoek moet uitwijzen wat de beste manier is om de schade te beperken. Duidelijk is wel dat de soort in het waterrijke gebied veel voorkomt. Het bestrijden van het diertje door vangst heeft niet het gewenste resultaat. Het wegvissen van de volwassen exemplaren kan zelfs een averechts effect hebben; de volwassen dieren eten namelijk de kleintjes op. Door wegvangen van volwassen kreeften kunnen de kleintjes massaal opgroeien.

Voldoende meldingen ontvangen

We hebben voldoende meldingen binnengekregen bij Delfland, die ons een goed beeld geven van de omvang van het probleem in ons gebied. Hiervoor onze dank! Extra meldingen bij Delfland zijn niet meer nodig.

Lees verder onder de foto voor de veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen over rode Amerikaanse rivierkreeft

Delfland deed een oproep om kreeften te melden. Waarom?  

Met de informatie uit de vele reacties op onze oproep hebben wij in kaart gebracht waar Amerikaanse rivierkreeften binnen het gebied van Delfland voorkomen. Zo kunnen we meer gericht onderzoek doen naar de schade die rivierkreeften veroorzaken aan oevers en kades en nadenken over de juiste aanpak om deze schade te beperken. 

Gaat Delfland de populatie terugdringen?

Delfland gaat niet direct actie ondernemen om de populatie Amerikaanse rivierkreeften proberen terug te dringen. We richten ons op het beperken en voorkomen van de schade die de kreeften aanrichten. Daar zijn twee redenen voor:

Ten eerste: Rijk en provincies werken momenteel aan een plan voor een landelijke aanpak voor het terugdringen van verschillende invasieve exoten, waaronder ook de Amerikaanse rivierkreeft. Het komende half jaar verwachten we meer duidelijkheid over de gekozen methoden en welke partij daarbij de leiding zal krijgen. Delfland zal daarbij aansluiten, want de aanpak heeft alleen zin als op bovenregionale schaal gebeurt.   

Ten tweede: vissen op rivierkreeften om de populatie te verkleinen, is pas zinvol als je structureel meer dan 75 % van de populatie kunt wegvangen. Het wegvissen van de volwassen exemplaren kan een averechts effect hebben. Rivierkreeften zijn elkaars grootste vijanden. Volwassen dieren eten de kleintjes op. Door wegvangen van de volwassen dieren kunnen de kleintjes massaal opgroeien. Dan kan de populatie dus extra snel groeien.

De rivierkreeften kunnen schade aanrichten. Dan is het toch logisch om ze massaal te vangen?  

Zie antwoord op de vraag hierboven (onder 'Ten tweede').

Hoe ziet een rode Amerikaanse rivierkreeft eruit en waar leeft dit beestje?

De rode Amerikaanse rivierkreeft is ongeveer vijftien centimeter groot, heeft grote scharen en leeft in rivieren en sloten. Maar het diertje kan ook gaan wandelen over het land en wegen oversteken. Dat gebeurt vooral na warm en vochtig weer.

Is de rode Amerikaanse rivierkreeft gevaarlijk?

De rode Amerikaanse rivierkreeft is bedreigend voor andere soorten en kan oevers aantasten. Voor de mens is het beestje niet gevaarlijk. Wel kan de kreeft hard knijpen met zijn scharen, als je hem wilt oppakken. Dat kun je dus ook beter niet doen. De kreeft is overigens niet giftig.

Kan ik de rode Amerikaanse rivierkreeft eten?

Ja de kreeft is eetbaar. Maar let op, het is verboden om deze dieren te vangen met fuiken of korven of door uit te zetten, tenzij u de juiste rechten, ontheffingen en vergunningen heeft.

Mag ik de kreeften vangen?

Nee, het is niet toegestaan om zonder de juiste rechten, ontheffingen en vergunningen de kreeften te vangen met fuiken of korven. Gebruik van dergelijke vistuigen is volgens de wet alleen toegestaan voor professionele vissers die daar wel een vergunning voor hebben. Op deze manier wordt stroperij van vissen tegengegaan.

Ook is het verboden om de beesten te bezitten, uit te zetten en te vervoeren. Een wet vanuit de Europese Unie verbiedt dit, om de opmars van deze dieren in Europa zoveel mogelijk tegen te gaan

Ik heb veel last van de rivierkreeften. Wat kan ik doen?

Er zijn op dit moment geen goede methoden om de kreeften tegen te gaan. Kreeften kunnen vaak makkelijk een weg graven door een oude, verrotte beschoeiing met kieren die niet diep in de waterbodem steekt. Heeft u zelf een dergelijke oever in eigendom, dan kunt u de overlast van kreeften beperken door een goede beschoeiing te plaatsen. Kreeften komen minder makkelijk door een goed afsluitende beschoeiing die ook nog dieper de grond in steekt heen.

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:

Marcel Mooijman

Ik woon Veenweg 109 Den Haag (leidschveen) zowel aan de weg kant als aan mijn tuin zijden zijn door de rivierkreeften nesten gegraven tevens heb ik een kreeften gang die de damwand tussen hoog en laagwater doorbreekt. Wat moet ik doen om ze weg te krijgen uit mijn kades. Hoe kan ik voorkomen dat ze de op de een of andere wijze komen ze onder of door de schoeiing.

Bert Mourik

Wij wonen in Lekkerkerk direct aan een sloot waar we sinds wij Indische loopeenden hebben aangeschaft steeds minder kreeftjes zien. Het is zelfs zo dat we steeds meer aalscholvers en ijsvogels alleen in onze sloot zien en de visstand lijkt toe te nemen. In de sloten bij de buren zit ondanks deze er gezond uitzien bijna geen vis. We vinden veel kadavers van kreeften en zien dat de eenden veel jonge kreeftjes eten. Misschien een reden om dit te laten onderzoeken? Hoe dan ook de eenden eten veel jonge kreeftjes. Mvrgr. Bert Mourik

Iris

Ik was laatst bij een vriendin in Breda op bezoek. Tijdens een wandeling zagen we ontzettend veel rode kreeften op de oever liggen. Meeuwen eten deze, vertelde mijn vriendin. Is in de wijk waterdonk. Mogelijk moet daar de kreeftstand ook in de gaten gehouden worden.

Joop Schwake

Hallo Delfland,
Middels deze mail meld ik U dat in de sloot achter de Schiphollaan Nootdorp (even woningnummers) rivierkreeften zijn gevangen met een vishengel.
Met vriendelijke groet,
Joop Schwake

Marco Bijster

09-10-2017 s avonds om 20.30 Amerikaanse Rivierkreeft gezien op het fietspad nabij het Beleefbos in Den Bommel.

Groeten, Marco.

Rob Biesboer

Ik loop bijna dagelijks door natuurgebied de Uithof in Den Haag, heb daar kinderen de kreeften zien vangen met een stukje vlees en een knijper, het zit er vol mee daar in de kleine ondiepe slootjes en zowel in de wat bredere vaarten, heb er kraaien mee in de weer gezien, ook een grote fuut er mee in zijn bek zien zwemmen, ook na regenbuien zie je ze op straat lopen in best wel grote getale..... kortom het sterft er van daar in de Uithof!!

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:

Marcel Mooijman

Ik woon Veenweg 109 Den Haag (leidschveen) zowel aan de weg kant als aan mijn tuin zijden zijn door de rivierkreeften nesten gegraven tevens heb ik een kreeften gang die de damwand tussen hoog en laagwater doorbreekt. Wat moet ik doen om ze weg te krijgen uit mijn kades. Hoe kan ik voorkomen dat ze de op de een of andere wijze komen ze onder of door de schoeiing.

Bert Mourik

Wij wonen in Lekkerkerk direct aan een sloot waar we sinds wij Indische loopeenden hebben aangeschaft steeds minder kreeftjes zien. Het is zelfs zo dat we steeds meer aalscholvers en ijsvogels alleen in onze sloot zien en de visstand lijkt toe te nemen. In de sloten bij de buren zit ondanks deze er gezond uitzien bijna geen vis. We vinden veel kadavers van kreeften en zien dat de eenden veel jonge kreeftjes eten. Misschien een reden om dit te laten onderzoeken? Hoe dan ook de eenden eten veel jonge kreeftjes. Mvrgr. Bert Mourik

Iris

Ik was laatst bij een vriendin in Breda op bezoek. Tijdens een wandeling zagen we ontzettend veel rode kreeften op de oever liggen. Meeuwen eten deze, vertelde mijn vriendin. Is in de wijk waterdonk. Mogelijk moet daar de kreeftstand ook in de gaten gehouden worden.

Joop Schwake

Hallo Delfland,
Middels deze mail meld ik U dat in de sloot achter de Schiphollaan Nootdorp (even woningnummers) rivierkreeften zijn gevangen met een vishengel.
Met vriendelijke groet,
Joop Schwake

Marco Bijster

09-10-2017 s avonds om 20.30 Amerikaanse Rivierkreeft gezien op het fietspad nabij het Beleefbos in Den Bommel.

Groeten, Marco.

Rob Biesboer

Ik loop bijna dagelijks door natuurgebied de Uithof in Den Haag, heb daar kinderen de kreeften zien vangen met een stukje vlees en een knijper, het zit er vol mee daar in de kleine ondiepe slootjes en zowel in de wat bredere vaarten, heb er kraaien mee in de weer gezien, ook een grote fuut er mee in zijn bek zien zwemmen, ook na regenbuien zie je ze op straat lopen in best wel grote getale..... kortom het sterft er van daar in de Uithof!!

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland