Delfland alert op schade aan de dijk door begrazing

Delfland alert op schade aan de dijk door begrazing

Ieder jaar controleert Delfland hoe dijken en andere waterkeringen de winter zijn doorgekomen. Zo kunnen eventuele schades op tijd worden hersteld. Tijdens deze inspecties is Delfland alert op schade die veroorzaakt wordt door beweiding van schapen of geiten op dijken.

De afgelopen zomers hebben periodes van droogte in combinatie met beweiding op dijken schade tot gevolg gehad. Op een aantal locaties heeft Delfland vorig jaar zelfs herstelmaatregelen op droogtegevoelige dijken moeten uitvoeren. Het droogte seizoen is weer van start gegaan. De droogtegevoelige dijken liggen er nu goed bij en dat willen we graag zo houden.

Voorkom schade aan de dijk

Delfland vraagt veehouders die schapen of geiten op de dijk laten lopen om de dijk zelf ook goed in de gaten te houden, om schade aan de keringen te voorkomen. En als het nodig is het vee tijdelijk op een andere locatie te laten grazen. Als er schade ontstaat aan de kering door begrazing, kan Delfland een tijdelijk begrazingsverbod opleggen. Veehouders zijn verantwoordelijk voor de eventuele schade die de kering oploopt tijdens begrazing.

Hebt u vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met het Loket van Delfland, via telefoonnummer: (015) 260 81 08 of e-mail: loket@hhdelfland.nl.

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland