De ergste regen is voorbij: neerslagprotocol ingetrokken

Op basis van de actuele weersverwachting is het neerslagprotocol zoals wij dat gisteren instelden weer ingetrokken. Naar aanleiding van ons bericht over dat neerslagprotocol kregen wij veel vragen: wat is een neerslagprotocol, hoe werkt dat en kunnen wij die regen niet beter bewaren, er is toch sprake van droogte? Hieronder de antwoorden op deze vragen.

Wat is een neerslagprotocol?

Delfland gebruikt de sloten, vaarten en kanalen in het gebied als aan- en afvoerwegen van water. Als wij zien dat het hard gaat regenen -zoals vannacht!- dan nemen wij voorzorgsmaatregelen volgens ons neerslagprotocol. Met onze gemalen pompen wij voor de buien uit alvast water naar zee, zodat er ruimte vrij is voor wat gaat vallen. Zo voorkomen wij wateroverlast. Die voorzorgsmaatregelen variëren: hoe meer neerslag wordt verwacht, des te meer water wij vooraf wegpompen. Klik hier voor het neerslagprotocol.

Maar het is toch droog?

Ondanks de regen is er sprake van een neerslagtekort: er gaat meer water op door verdamping en gebruik door natuur en landbouw, dan er aan neerslag valt. Dat is overigens volstrekt normaal voor de zomer in Nederland. Gelukkig krijgen we deze zomer in West-Nederland geregeld een buitje, soms dus zelfs een flinke bui over ons heen. Delfland kan watertekorten bovendien aanvullen met goed zoet water uit onder meer het Brielse Meer. Daarvoor hebben wij een waterakkoord met ons buurwaterschap Hollandse Delta. Dat binnenlaten van water kost veel geld en energie, maar heeft ons vorig jaar door de droge zomer heen geholpen.

De situatie in het Oosten en Zuiden van Nederland is anders. In deze gebieden is aanvoer van zoet water niet mogelijk, deze gebieden zijn volledig afhankelijk van neerslag. Het zijn de gebieden die vorig jaar ook al zo te lijden hadden van de droogte. De grondwaterstand is daar bij lange na nog niet hersteld en ook nu vallen de buien juist niet daar waar de regen het hardst nodig is.

Kunnen wij dat zoete water dan niet beter vasthouden?

Door regenwater op tijd af te voeren, voorkomen wij wateroverlast en schade. Maar, de beschikbaarheid van goed zoet water staat dus wel degelijk onder druk. Daarom kijken wij waar wij zuiniger om kunnen gaan met beschikbaar zoet water en waar wij eventueel water kunnen opslaan. In ons dichtbebouwde gebied, waar ruimte behoorlijk schaars is, is dat niet heel eenvoudig. Dat kunnen wij alleen samen met partners. Samen met de gemeenten kijken wij waar plek is voor wateropslag. Tuinders in ons gebied hebben hun eigen waterbuffers. En onder het voetbalstadion van Sparta wordt het regenwater van het stadion en de naastgelegen parkeerplaats opgevangen. Als bewoner kun je dit op kleine schaal doen met een regenton in de tuin of door een tuinvijver aan te leggen waar nog extra water in kan worden opgevangen. Maar denk ook aan: ‘tegel eruit, groen erin’ want met veel tegels in een tuin, kan er minder water in de bodem zakken. Iedereen kan meehelpen om onze leefomgeving weerbaarder te maken tegen teveel en te weinig water.

Op kaart

In figuur 1 is het grote verschil tussen de gebieden in Nederland goed zichtbaar, hoe roder hoe groter het tekort aan regen. Om vast te stellen hoe groot het neerslagtekort is, wordt gekeken naar de statistieken van de afgelopen jaren. Het KNMI doet dit voor heel Nederland, waardoor het een landelijk gemiddeld neerslagtekort is. Zoals te zien is in figuur 3, was de lente droog, droger dan 2018. Vanaf half juni werd het weer wisselvalliger en momenteel bedraagt het gemiddelde neerslagtekort 182 mm. Het is momenteel dus droger dan een gemiddeld jaar (blauwe lijn), maar het is minder droog dan de 5% droogste jaren (groene lijn). De gestippelde zwarte lijn geeft het verwachte neerslagtekort voor de komende periode weer, met in het grijze vlak de spreiding in de tijd.

Dit beeld komt goed overeen met het neerslagtekort zoals we het nu ervaren in groten delen van West-Nederland en Delfland. Het beeld in het oosten van Nederland is heel anders. In figuur 4 is het neerslagtekort voor het beheergebied van waterschap Rijn en IJssel weergegeven, een waterschap gelegen in het oosten van Nederland. In de figuur is goed te zien dat 2018 voor het oosten van Nederland droger was dan 1976 en het daar nu net zo droog is als 1976. Deze gebieden hebben dus twee opvolgende jaren te maken met extreme droogte.  

Deze figuren zijn afkomstig uit de laatste droogtemonitor nr 9, 13 augustus. Deze informatie wordt landelijk samengesteld uit informatie die wij waterschappen aandragen, aangevuld met informatie van RWS en het KNMI. De droogtemonitoren zijn te raadplegen op:

https://waterberichtgeving.rws.nl/LCW/droogtedossier/droogtemonitoren-2019

 

 

 

Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:
Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland