Coronavirus in rioolwater

Coronavirus in rioolwater

Op 25 maart meldde het RIVM dat op verschillende afvalwaterzuiveringen in Nederland het coronavirus is aangetroffen in het inkomende rioolwater (influent). Op onze afvalwaterzuivering Harnaschpolder is hiernaar in februari onderzoek gedaan door KWR.

Doel van dat onderzoek was om de onderzoeksmethode te testen en een nulmeting te hebben. Op de Harnaschpolder is toen geen COVID-19 materiaal aangetroffen: https://bit.ly/2UlK7Hq.

Het schoonmaken van afvalwater van de 1,2 miljoen inwoners en 35.000 bedrijven in ons gebied is een van onze belangrijkste, meest kritieke taken. In onze voorbereidingen op de huidige crisis hebben wij direct en nadrukkelijk ook de risico’s voor onze mensen op de zuiveringen in kaart gebracht. Het RIVM heeft bevestigd dat de reguliere, zeer strikte Arborichtlijnen voor medewerkers van de zuiveringen voldoende zijn om besmetting met het virus vanuit afvalwater tegen te gaan.

Bij het werken met afvalwater is altijd kans op besmetting door bacteriën en virussen. Daarom dragen onze mensen persoonlijke beschermingsmiddelen. Denk aan beschermende buitenkleding, handschoenen, laarzen, een veiligheidsbril en/of masker. Ook nemen zij alle voorgeschreven hygiëneregels in acht.

In het schoongemaakte water (effluent) van de onderzochte zuiveringen is het coronavirus niet vastgesteld. Het schoongemaakte water uit onze vier zuiveringen wordt via transportleidingen geloosd op de Nieuwe Waterweg en de Noordzee. Omwonenden van zuiveringen komen niet in aanraking met afvalwater en lopen geen risico.

Meer informatie zie: https://www.rivm.nl/nieuws/nieuwe-coronavirus-aangetroffen-in-rioolwater 

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland