Bouw nieuw gemaal Dorppolder-Noord schiet op

Bouw nieuw gemaal Dorppolder-Noord schiet op

De bouw van het nieuwe gemaal Dorppolder-Noord in gemeente Westland gaat (met een aantal corona-beperkingen) volop door. Dit nieuwe gemaal gaat het overtollige water vanuit Dorppolder-Noord direct naar de boezem (Zijde) pompen. Hiermee komen we tegemoet aan een wens van de omgeving. We kunnen het water sneller afvoeren en voorkomen dat het water uit het kassengebied mengt met dat van de weilanden.

In de afgelopen maanden werd er volop gewerkt in de Dorppolder. Niet alleen aan het nieuwe gemaal. De watergang langs de Dorppolderweg is verbreed, waterinlaten zijn vervangen en we hebben op verschillende plekken oevers hersteld. Hoogheemraad Manita Koop: ‘De Dorppolder bestaat uit twee delen. Het noorden van de polder bestaat uit glastuinbouw en het zuidelijk deel uit grasgebied. Twee verschillende takken van sport met een ander belang als het gaat om de waterkwaliteit. In overleg met de omgeving hebben een peilscheiding in het watersysteem gemaakt. Daardoor wordt het kassenwater grotendeels gescheiden van de graslanden. Zo voorkomen we zoveel mogelijk dat water uit de sloten uit het glastuinbouwgedeelte met dat van de weilanden mengt.’ Met automatische stuwen hebben we deze tweedeling of wel peilscheiding gerealiseerd.

Natuurvriendelijke oevers
Ook hebben we zo’n 1,5 km aan natuurvriendelijke oever aangelegd. Langs de watergang aan de Dorppolderweg ligt 1 kilometer en 0,5 kilometer in de watergang naar het bestaande gemaal Dorppolder aan de Gaagweg. Natuurvriendelijke oevers dragen bij aan een betere waterkwaliteit. Om de waterkwaliteit in de Dorppolder beter in de gaten te houden, installeren we bij het nieuwe gemaal ook een meetpunt.

Bijna klaar!
De bouw van het nieuwe gemaal Dorppolder-Noord is het laatste onderdeel van een pakket aan maatregelen om de waterhuishouding, zowel voor waterafvoer als de waterkwaliteit, in de Dorppolder te verbeteren. Het nieuwe gemaal krijgt een pompcapaciteit van meer dan 40 m3/minuut. In juli dit jaar is het gemaal helemaal klaar en wordt ook de tijdelijke pompinstallatie weggehaald. Naast het nieuwe gemaal blijft het poldergemaal aan de Gaagweg (gemaal Dorppolder) ook in gebruik. Dit gemaal verzorgt de aan- en afvoer van water in het zuiden van de Dorppolder.

 

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland