Blij met beetje regen: vang het zoveel mogelijk op

Blij met beetje regen: vang het zoveel mogelijk op

De grond en de dijken zijn kurkdroog. Wij kunnen maar net het waterniveau in de hoofdvaarten op peil houden en de verzilting van ons zoete oppervlaktewater neemt toe. Daarom zijn we blij met de regen die komende dagen is voorspelt, ook al is het een druppel op een gloeiende plaat. Het is lang niet voldoende om het neerslagtekort, dat inmiddels is opgelopen naar 190mm, op te heffen. Vandaar de oproep: vang het regenwater zoveel mogelijk zelf ook op.

De natuur heeft ook zichtbaar behoefte aan water. Grijp daarom de kans om de regen die er de komende dagen valt op te vangen, bijvoorbeeld in een regenton. Alle kleine beetjes helpen. Het is nog niet nodig om in onze regio een sproeiverbod in te stellen. Wij doen wel een dringende oproep aan alle bewoners en bedrijven in ons gebied om zuinig te zijn met water en ook zorgvuldig om te gaan met het water in sloten, vaarten, plassen en kanalen: houd het schoon! Als u de tuin sproeit, doe dat dan liever niet overdag in de hete zon maar in de avond. Dan verdampt het water minder snel en kunnen planten het water beter opnemen. Kijk voor meer tips over een watervriendelijke en klimaatbestendige tuin op: www.klimaatkrachtig.nl

Waterpeil iets hoger

Door de regen die de komende dagen (naar verwachting 20mm) gaat vallen, zien wij kans om het water in de sloten van de grasland polders iets hoger te houden. Hierdoor kan water ook in de haarvaten van de polder terecht komen en helpen we zo de natuur en agrariërs. Afgelopen periode kwam het water door de droogte en aanwezige begroeiing in de poldersloten maar moeilijk in de haarvaten terecht. Zolang het hoofdwatersysteem het water niet nodig heeft, wordt het waterpeil in de grasland polders nu tijdelijk iets hoger.

Dijkinspecties blijven noodzakelijk

Het KNMI geeft aan dat dit het zonnigste voorjaar ooit gemeten is, en dat het sinds 1976 niet zo droog is geweest in deze tijd van het jaar. Veel zon zorgt voor snelle verdamping van het water. Dat merken we ook aan onze droogtegevoelige dijken. Ook aankomende week gaan we weer op pad om de dijken te inspecteren en waar nodig scheuren te repareren. We houden de condities van de dijken nauwgezet in de gaten om eventuele problemen voor te zijn.

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland