Bekendmaking geldigheid ingediende kandidatenlijsten en de nummering van de kandidatenlijsten

De voorzitter van het centraal stembureau van het Hoogheemraadschap van Delfland maakt ingevolge het bepaalde in artikelen I 15 en I 18 van de Kieswet bekend dat het proces-verbaal van de openbare zitting van het centraal stembureau van 8 februari 2019 ter inzage ligt in het Gemeenlandshuis van het Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32 te Delft.

In deze zitting is op grond van artikel I 4 Kieswet een besluit genomen over de geldigheid van de ingediende kandidatenlijsten, over het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten alsmede over het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding.

Door het centraal stembureau is op grond van artikel I 12 Kieswet de nummering van de kandidatenlijsten als volgt vastgesteld:

 1. VVD
 2. AWP niet politiek wel deskundig
 3. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 4. CDA
 5. Water Natuurlijk
 6. Partij voor de Dieren
 7. 50PLUS
 8. ChristenUnie-SGP
 9. Integer Liberaal
 10. Partij Sociaal Cultureel Centrum (PSCC)
 11. blanco lijst met als eerste kandidaat Gerritsen, D
 12. Waterschapspartij PUUR.

Op grond van artikel I 7 Kieswet kan door een belanghebbende en iedere kiezer tot en met dinsdag 12 februari 2019 beroep worden ingesteld tegen de beslissing van het centraal stembureau (de lijstnummering uitgezonderd) bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ’s-Gravenhage.

Nadat onherroepelijk is beslist over de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten worden de kandidatenlijsten openbaar gemaakt op de website van het Hoogheemraadschap van Delfland: www.hhdelfland.nl.

Delft, 8 februari 2019

De voorzitter,

Dr. P.H.W.M. Daverveldt

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland