Baggerwerkzaamheden in en om Delftse Hout

Baggerwerkzaamheden in en om Delftse Hout

In week 37 starten in en rondom Delftse Hout baggerwerkzaamheden: voor de doorstroming én de waterkwaliteit. Verwachte duur van het werk is drie weken.

De sloten en vaarten in ons gebied zijn voor ons de aan- en afvoerkanalen voor water. Daarom is het belangrijk dat zij op de juiste diepte zijn. Door de watergangen periodiek te baggeren zorgen wij daarvoor. Bij Delftse Hout gaan wij niet alleen baggeren om de doorstroming goed te houden, maar ook voor de waterkwaliteit.

Samen met de gemeente Delft hebben wij vanaf november 2018 maatregelen genomen om de waterkwaliteit van de grote plas te verbeteren, zodat blauwalg minder kans maakt. Er zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd en drijvend groen, ook zijn er nieuwe open waterverbindingen gemaakt. Zo stimuleren wij een nieuw ecologisch evenwicht dat op den duur moet leiden tot minder overlast door blauwalg en meer zwemplezier.

Het baggeren van de zijarmen is een van de laatste onderdelen van dit maatregelenpakket.
Nu de zomervakantie erop zit, pakken wij deze werkzaamheden op. De zwemplas blijft gedurende de werkzaamheden open voor recreanten.

Aannemer Baggerbedrijf Midden Nederland voert het werk uit. Uiteraard doen wij ons best om de overlast te beperken, maar het is onvermijdelijk dat de werkzaamheden enige hinder met zich meebrengen. Delfland organiseert dit werk mede in opdracht van gemeente Delft.

Heeft u vragen of opmerkingen over de uitvoering, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Delfland via het Klantcontactcentrum: 015 – 260 8108.

 

 

 

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland